Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Resurseffektiv verksamhet

Martin & Servera-gruppen driver sina verksamheter med fokus på resurseffektivitet och hållbarhet. Det handlar om det vi själva gör för att minska klimatpåverkan, energiförbrukning och svinn. Vi satsar på effektiv och hållbar logistik, investering i klimatsmart teknik för fordon och fastigheter, förnybar energi och ett ständigt arbete för att minska svinnet. Vi har dessutom satt målet att hela koncernens verksamhet ska vara klimatneutral 2030.
I slutet av året driftsätts det nya klimatsmarta och delvis automatiserade lagret i Norrköping. Vi fortsätter arbeta för minskat svinn och minskad negativ miljöpåverkan från våra transporter. En riktigt rolig satsning är att vi nu bygger Sveriges största solpark som kommer att producera energi motsvarande halva Martin & Serveras energiförbrukning.
Hållbarhet

Hållbar distribution

 • Lastbilarna som avgår från våra lager är välfyllda, lastbärare (rullburar och pallar) är ordentligt packade och bilarna kör effektivt, så få kilometer som möjligt, på väg till kund.
 • Alternativa bränslen och fordons- och motorutveckling utvärderas och används för att kunna minska vår miljö- och klimatpåverkan.
 • Idag har Martin & Servera Logistik 24 gaslastbilar i fordonsflottan varav 15 är egna och 9 är externa. Dessutom finns 3 elhybridlastbilar.
 • Lastbilsflottan föryngras löpande och vi jobbar för att hela tiden öka nyttjandegraden per fordon.
 • Galatea genomförde under 2020 en stor omläggning av sin logistik genom ett nytt distributionssamarbete med Åbro och Kopparberg som innebär samlastning och distribution hela vägen ut till kund i samma bilar. Det är bra både för kunden och för miljön eftersom det betyder färre transporter.
Hållbarhet

Halverat svinn 2025

 • Att minska svinnet kräver ett ständigt förbättringsarbete. 2018 startades en stor intern satsning för att få ner svinnet, vilket sedan dess har minskat med 18 procent. Målet är halverat svinn till 2025.
 • Under 2020 har vi sett stora variationer i efterfrågan till följd av coronasituationen. Tack vare förbättrad funktion för utförsäljning via e-handel, utökat samarbete med Karma, samarbeten med dagligvaruhandeln, donationer till hjälporganisationer och samarbeten med kunder för produktion av matlådor till vårdpersonal och äldrevården minimerades svinnet.
 • Donation av livsmedel görs regelbundet till hjälporganisationer – under 2020 donerades 81,3 ton varor.
 • Grönsakshallen Sorunda medverkar, i nära samarbete med Axfoundation, i ett Vinnova-projekt där deras frukt- och gröntrester levereras till en produktionsanläggningen där soldatflugors larver blir fiskfoder.
Hållbarhet

Mer förnybar energi

 • Avtal tecknades för köp av cirka 19 GWh solel per år i 15 år. Satsningen innebär att Martin & Servera-gruppen tillför ny förnybar elproduktion via en egen solcellspark i Skåne.
 • Elen vi idag köper till Martin & Servera Logistiks lager är till 100 procent ursprungs-garanterad vattenkraft.
 • På lagerhusen i Umeå och Enköping finns solceller för eget energibehov. Under 2020 producerade dessa 421 MWh.
 • Värme från kylkompressorer återvinns och används för uppvärmning.
 • LED-belysning används i lagerhusen.

Läs mer

Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2020 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.
Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller bara svenska råvaror.
Hållbarhet

Klimatneutral verksamhet 2030

Vi har antagit flera långsiktiga hållbarhetsmål. Vi vill driva vår egen verksamhet och hela restaurangbranschen i en hållbar riktning. Det mest övergripande hållbarhetsmålet, som är gemensamt för hela koncernen, handlar om att verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030.
Hållbarhet

Hållbara leveranser

Att transportera varor tillhör vår kärnverksamhet. Varje dag, året runt, tar vi ansvar för att kunderna får just de varor de behöver till sina verksamheter. Att vi då arbetar för att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom minskning av bränsleförbrukning och utsläpp från våra egna transporter, är en självklarhet.
Hållbarhet

Matsvinn - Det här gör vi

Det sägs att ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om ful frukt, livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en ständigt aktuell och viktig fråga. Lika viktig för oss inom Martin & Servera som för våra kunder inom restaurang och storkök. Därför arbetar vi aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur de ska göra för att minska svinnet.
Hållbarhet

Certifieringar

Vi vill att våra kunder ska vara trygga med att de gör affärer med ett företag som hela tiden strävar efter bättre kvalitet och mer hållbara lösningar.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.