Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Hållbara leveranser

Hållbarhet

Returlådor ger mer hållbara leveranser

Den 1 april 2019 började vi distribuera frukt och grönt i returlådor. Först ut är kunder på ett antal utvalda leveransrutter som utgår från vårt lager i Halmstad. Efter sommaren kommer retursystemet att utvärderas och skalas sedan upp successivt för fler kunder och fler lager.
Nyhet

Två nya biogasbilar i Martin & Serveras fordonsflotta – på väg mot hållbara transporter

Nu tar vi nya steg mot vår målsättning med klimatneutrala transporter. Sedan en tid tillbaka rullar två nya biogasbilar från vårt lager i Enköping. Det är en del av vår satsning på en modern och klimatsmart fordonsflotta.
Nyhet

Martin & Servera – på väg mot hållbara leveranser

Minskad bränsleförbrukning och miljöpåverkande utsläpp är en prioriterad fråga för Martin & Servera Logistik.
Hållbarhet

Energi

Att minska energiförbrukningen och att arbeta för en effektiv användning av energi i verksamheten är prioriterade frågor för oss. Vi arbetar för att ta vara på överskottsenergi från våra lager, har investerat i egna solcellsanläggningar och tänker alltid energieffektivitet när vi bygger våra lagerfastigheter.
Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller bara svenska råvaror.
Att transportera varor tillhör vår kärnverksamhet. Varje dag, året runt, tar vi ansvar för att kunderna får just de varor de behöver till sina verksamheter. Att vi då arbetar för att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom minskning av bränsleförbrukning och utsläpp från våra egna transporter, är en självklarhet.
På Martin & Servera försöker vi ständigt att effektivisera användningen av energi och resurser inom vår verksamhet. Ny teknik hjälper oss att minska fossilberoendet och vi har gjort flera satsningar i linje med våra klimatambitioner. Målet är att våra transporter ska vara klimatneutrala senast 2030.

Vilket drivmedel vi använder i verksamheten runtom i landet varierar, bland annat beroende på leveransområdets förutsättningar. Trafiksituationen i städer och på landsbygden, och tillgången till tankställen är avgörande för valet av fordonstyp och bränsle. Tillgången till bränslen på marknaden styr också.

Innovationer och ny teknik för ökad hållbarhet

Innovationer inom fordonsteknik är viktigt för ett minskat fossilberoende. Vi tittar hela tiden på ny teknik som kan hjälpa oss att nå våra mål på hållbarhetsområdet. Därför är vi ofta tidiga med att testa och investera i ny teknik.

Vi har flera distributionsbilar som kör på alternativa bränslen som el eller biogas, och vi deltar i flera projekt för ökad hållbarhet på transportområdet. Det här ligger helt i linje med våra klimatambitioner.

Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet, som är ett uppdrag från Regeringen, har tilldelat Martin & Servera ett investeringsstöd som syftar till att minskar utsläppen. Med hjälp av bidraget kan Martin & Servera Logistik investera i ytterligare biogasbilar.

Renare och tystare stadsmiljö

Att minska trafiken, och utsläppen och bullret som följer med den, är en framtidsfråga vi måste lösa tillsammans. Samarbete och dialog behövs.

Martin & Servera deltar bland annat i Stockholmsprojektet Älskade stad som är ett bransch-överskridande samarbete för en renare och tystare stad där flera stora logistikföretag medverkar. 

Vi deltar sedan länge i Off Peak, ett miljöprojekt med nattleveranser via biogasbil i centrala Stockholm, i samarbete med Stockholms stad. Det handlar om att minska antalet bilar och reducera utsläppen i staden på dagtid. 2019 utökade vi nattleveranserna eftersom fler kunder visat intresse. Läs mer om projektet här: Hållbara nattleveranser.

Vi ställer krav på underleverantörer

Vi ställer höga krav på miljö, trafiksäkerhet och kvalitet när vi köper transporter och följer Upphandlingsmyndighetens riktlinjer för köp av godstransporter. Läs vidare på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

De transportörer vi arbetar med kontrolleras regelbundet. Cirka 25 revisioner görs per år. I samband med revisionerna har vi också en kreativ dialog kring möjliga gemensamma satsningar för att nå våra hållbarhetsmål. Mer än en genomförd idé har uppkommit på så vis.

Effektiv distribution = hållbar leverans

Hela vår verksamhet handlar om att distribuera varor så effektivt och hållbart som möjligt. Grossistens kärna är att göra det möjligt för kunderna att köpa varor från många leverantörer och sortimentsområden med en beställning, en leverans och en faktura. Att köpa varor från oss är i sig själv en insats för miljön!

Planering av bilarnas rutter, fördelning av antalet stopp per lastbilstur, fyllnadsgraden i rullburar och lastbilar, är sådant vi dagligen håller på med. Ett ständigt pågående arbete för att minska utsläppen från lastbilstrafik i våra städer.

Det senaste året har vi dessutom startat logistiksamarbeten med andra bolag inom Martin & Servera Gruppen för att minska ner på antalet bilar på våra vägar. Disktekniks sortiment till restauranger och storkök distribueras idag med Martin & Serveras bilar, och Grönsakshallen Sorunda Syd i Hässleholm samarbetar om distribution med Martin & Servera i Halmstad.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.