Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.
Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i hela verksamheten. Det kopplar till vår övergripande långsiktiga strategi och utgår från våra fokusområden – verksamheten, människorna och erbjudandet. Våra hållbarhetsprogram innehåller långsiktiga målsättningar för att driva förändring i branschen. Det löpande arbetet handlar om krav på leverantörer, ständig sortimentsutveckling och effektiv resursanvändning.

Fokusområden för hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågorna genomsyrar hela verksamheten och utgår från tre fokusområden – verksamheten, människorna och erbjudandet. Inom varje fokusområde finns mål och aktiviteter som löpande följs upp.

 

Hållbarhet

Verksamheten

Vi strävar efter att använda resurser som fordon, fastigheter, el och drivmedel samt förpackningsmaterial så effektivt och hållbart som möjligt. Fokus ligger på fordon och drivmedel, energianvändning och svinn. Allt det vi själva kan göra för att minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet.
Hållbarhet

Människorna

Vi vill att alla medarbetare ska känna sig inkluderade oavsett bakgrund. Genom våra olikheter i bakgrund, kunskap och erfarenheter skapar vi utveckling och ett bättre arbetsklimat. Tillhörighet på arbetsplatsen gör att medarbetare utvecklas, presterar bättre, trivs och blir mer engagerade.
Hållbarhet

Erbjudandet

Varorna vi säljer ska produceras med omsorg om människor, djur och natur. Det ska vara lätt för kunderna att göra medvetna och hållbara val. Viktiga frågor för oss är att minska svinnet, minska plast i livsmedelsförpackningar, att fortsätta arbetet mot antibiotikaresistens och att se till att du får ännu fler hållbara produkter att välja bland när du handlar från oss.

Års- och hållbarhetsberättelsen för 2022

Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2022 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.

Ladda ner års- och hållbarhetsberättelsen för 2022

Hållbarhet

Här hittar du Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2022

Den innehåller bland annat en detaljerad hållbarhetsredovisning.

Ladda ner här

Hållbarhetsprogram

Hållbarhet

Hållbarhetsprogram - Martin & Servera Restauranghandel och Martin & Servera Logistik

Hållbarhet

Hållbarhetsprogram - Galateakoncernen

Hållbarhet

Hållbarhetsprogram - Sorundahallarna

Nyheter

Nyhet

Enklare att göra klimatsmarta förändringar i menyn

Vi vill göra det lätt för dig att göra medvetna och hållbara val när du planerar din meny och beställer dina varor. Vi har nu uppdaterat vår e-handel med klimatpoäng per produkt, så du enkelt kan se olika produkters klimatpåverkan.
Nyhet

Martin & Servera ökar ambitionerna med nya klimatmål

Martin & Servera sätter nya klimatmål som stödjer Parisavtalets 1,5 graders mål. I de ökade ambitionerna ingår arbetet med att ta fram vetenskapsbaserade klimatmål godkända av Science Based Targets Initiative.
Nyhet

Martin & Servera och Beefarm i samarbete för att öka surret från bin i halländska rapsfält

En stor del av maten vi äter kommer från växter som måste pollineras, men antalet insekter minskar. Odlingar som raps, fruktträd och grönsaker behöver humlor och bin. Martin & Servera-gruppen inleder samarbete med Beefarm för att öka surret av bin i halländska rapsfält och på så sätt öka den biologiska mångfalden.
Nyhet

Vi bygger om dieselfordon till el i samarbete med REARQ

I snabb takt investerar Martin & Servera Logistik i fordon som drivs med förnybara drivmedel. Det finns dock fortfarande en del dieselfordon kvar i drift och därför fick techbolaget REARQ uppdraget att bygga om en dieselbil till 100% eldrift. Den konverterade bilen visas för första gången på Elmia Lastbil 2022 i Jönköping, 24-27 augusti.

Vill du veta mer?

Hållbarhet

Våra certifikat

Våra miljö- och kvalitetscertifikat visar att vi har fungerande rutiner för kontroll av varor, produkter och leveranser, att matsäkerhet ständigt är i fokus och att vi hela tiden arbetar med förbättringar för att minska miljöbelastningen och effektivisera verksamheten.
Hållbarhet

Våra ställningstaganden

Utfiskade bestånd, negativa klimatförändringar, dåliga arbetsförhållanden – allt vi människor gör påverkar någon, eller något, på ett eller annat sätt. Martin & Servera är en ledande aktör i branschen. Det skapar stora möjligheter för oss att påverka och förändra.
Hållbarhet

Matsvinn - Det här gör vi

Ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om frukt och grönt med charmigt utseende (som en del orättvist kallar "ful frukt"!), livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en viktig hållbarhetsfråga. Därför arbetar vi på Martin & Servera aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur vi alla kan hjälpas åt för att minska svinnet.
Hållbarhet

Klimatsmart fordonsflotta

Att transportera varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Varje dag, året runt, tar vi ansvar för att du som kund får just de varor du behöver till din verksamhet. Vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan, bland annat genom att planera distributionen av varor så att bilarna kör så få kilometer som möjligt och att öka andelen lastbilar som drivs med förnybar energi.
Hållbarhet

Människor och värderingar

I Martin & Servera-koncernen jobbar omkring 3 300 medarbetare. Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.
Hållbarhet

Vår uppförandekod

Martin & Serveras uppförandekod, gäller såväl våra svenska som utländska leverantörer. Med uppförandekoden vill vi säkerställa att de varor och tjänster vi köper in ligger i linje med våra krav på socialt och miljömässigt ansvar. Hur använder sig leverantörer av antibiotika i djurhållningen? Hur arbetar leverantören för minskad miljöpåverkan?
Hållbarhet

Energi

Att minska energiförbrukningen och att arbeta för en effektiv användning av energi i verksamheten är prioriterade frågor för oss. Vi arbetar för att ta vara på överskottsenergi från våra lager, vi har egna solcellsanläggningar på taket på våra lager i Umeå, Enköping och Halmstad, vi har byggt en egen solcellspark i Skåne och tänker alltid energieffektivitet när vi bygger våra lagerfastigheter.

Våra policys

Hållbarhet

Policy avskogning och biologisk mångfald

Martin & Servera arbetar aktivt för att eliminera avskogning och minska förlusten av biologisk mångfald. Här kan du läsa om vår policy mot avskogning och biologisk mångfalld.

Policy mänskliga rättigheter

Martin & Serveras policy för mänskliga rättigheter är grundad på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dessa ska respekteras i alla våra affärsrelationer, i hela försörjningskedjan. Här kan du läsa om våra policys för mänskliga rättigheter.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Välj hållbart

Som kund hos oss har du oändliga möjligheter att välja i sortimentet och skapa en attraktiv och spännande meny till dina gäster. Vi erbjuder ekologiskt, lokalproducerat, växtbaserat och miljömärkt. I vårt sortiment finns alltid en mångfald alternativ – och vi kan guida dig till mer hållbara val i köket, på menyn och på varje tallrik.
Hållbarhet

Våga svara

Hållbarhetsfrågor är svårt, det vet vi. På den här sidan har vi samlat de frågor som vi ofta får och som vi vet att ni kan få från era gäster. Tillsammans kan vi bygga på den här sidan med ännu fler svar på viktiga hållbarhetsfrågor. Mer hållbara tillsammans, helt enkelt!

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.