Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Religiös slakt

Det är förbjudet att slakta djur utan bedövning i Sverige. Djur ska skyddas från onödigt lidande. Därför ska djur alltid bedövas före slakt i Sverige. Djurskyddslagens bestämmelser om bedövning före slakt innebär en konflikt för vissa religiösa slaktmetoder, men halalslakt på bedövade djur är tillåten i Sverige.

Vad menas med traditionell religiös slakt?

Judendomen föreskriver kosherslakt och islam halalslakt. För att ett djur ska betraktas som traditionellt kosher- respektive halalslaktat ska slaktaren följa sin religion, vara utbildad och genomföra snittet (avlivningen/avblodningen) på ett snabbt sätt utan föregående bedövning.

Halalslakt är tillåten om djuren är bedövade vid snittet

Många muslimer accepterar att djur bedövas före slakt. Därför är halalslakt tillåten i Sverige. Vid slakten är djuren bedövade, slaktaren läser en bön och vänder djuret mot Mecka innan snittet läggs.

Judendomen accepterar inte att djuret är påverkat/bedövat vid slakten. Därför är kosherslakt inte tillåten i Sverige.

Vad säger Martin & Servera?

Martin & Serveras uppförandekod ställer krav på att alla djur ska vara bedövade före slakt. Våra leverantörer skriver under uppförandekoden och lovar därmed att följa de krav som ställs där.

Elbedövning och bedövning med bultpistol

Det är tillåtet att bedöva fjäderfän och får med el före slakt. Elbedövning är idag den absolut vanligaste bedövningsmetoden vid slakt av fjäderfän och är också vanlig vid slakt av får. Elbedövning före slakt accepteras av många av världens muslimer. Detta gör det möjligt att halalslakta fjäderfän och får här i Sverige utan att man kommer i konflikt med djurskyddsbestämmelserna.

Nötkreatur bedövas med bultpistol. Eftersom det inte leder till att hjärtat omedelbart stannar kan även den metoden accepteras av många muslimska grupper.

Även övriga bestämmelser måste följas vid halalslakt

Övriga djurskyddsbestämmelser kring slakt, drivning, uppstallning, fixering och avblodning måste också följas vid halalslakt, precis som vid vanligt slakt. Mer information om dessa steg finns på Jordbruksverkets hemsida.

Ska det stå på förpackningen att köttet är halalgodkänt?

Lagstiftningen reglerar noga vad som är obligatorisk märkning på förpackningar. För nötkött är det bland annat uppgifter om var djuret är fött, uppfött, slaktat och styckat.

Uppgifter om slaktmetod (exempelvis halal) är en frivillig uppgift, och behöver alltså inte skrivas ut enligt lagstiftning.

 

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.