Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Energi

Hållbarhet

Människor och värderingar

I Martin & Servera-koncernen jobbar omkring 3 200 medarbetare. Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.
Inspiration

Hållbara nattleveranser

Transporter av varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Vi deltar i Off Peak, ett miljöprojekt med nattleveranser i samarbete med Stockholms stad. Nu finns kapacitet att tredubbla antalet leveranser per natt.
Att minska energiförbrukningen och att arbeta för en effektiv användning av energi i verksamheten är prioriterade frågor för oss. Vi arbetar för att ta vara på överskottsenergi från våra lager, har investerat i egna solcellsanläggningar och tänker alltid energieffektivitet när vi bygger våra lagerfastigheter.

Våra fastigheter

De senaste tio åren har vi flyttat in i nya, energieffektiva lagerlokaler på tre av våra lagerorter – Halmstad, Umeå och Enköping. Nu bygger vi nytt lager även i Norrköping. Genom våra byggprojekt är hållbarhetsfrågorna alltid i fokus. Modern byggteknik gör att vi med nya lagerbyggnader kan minska vår miljöpåverkan avsevärt.

Att minska vår energianvändning

Vi strävar efter minskad energianvändning och arbetar aktivt för att åstadkomma det i samtliga byggnader. Det handlar bland annat om att optimera ventilationen, fortsätta utbytet av gamla lysrör och installera LED-belysning. Vi inför närvarostyrdbelysning, så att inga lampor är tända i onödan. Visste du att all vår inköpta el kommer från förnybara energikällor som vind, vatten och biobränslen?

Egna solcellsanläggningar

Vi har solcellsanläggningar på taket på våra lagerhus i Umeå och i Enköping. Nu har vi också beslutat att investera i solceller även för lagret i Halmstad och för det lager i Norrköping som nu byggs.

Läs mer

Hållbarhet

Människor och värderingar

I Martin & Servera-koncernen jobbar omkring 3 200 medarbetare. Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.
Inspiration

Hållbara nattleveranser

Transporter av varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Vi deltar i Off Peak, ett miljöprojekt med nattleveranser i samarbete med Stockholms stad. Nu finns kapacitet att tredubbla antalet leveranser per natt.
Hållbarhet

En god kraft

Hållbarhet är en av hörnstenarna i Martin & Servera-gruppens strategi. Vi vill vara en god kraft. För oss är långsiktighet och hållbarhet självklart. Genom att systematiskt arbeta med miljö- och sociala frågor med tydliga mål, aktiviteter och uppföljning kan du enkelt följa vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.