Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2020 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.
Du ska vara trygg i ditt val av samarbetspartner och det ska vara enkelt för dig att ta beslut som är bra för människor, djur och natur. Därför driver vi viktiga hållbarhetsfrågor på ett långsiktigt sätt. Vi tror på att vara hållbara tillsammans med kunder, leverantörer och andra.
Video

Martin & Serveras koncernchef Liv Forhaug om 2020

Mål

Hållbarhet

Klimatneutral verksamhet 2030

Vi har antagit flera långsiktiga hållbarhetsmål. Vi vill driva vår egen verksamhet och hela restaurangbranschen i en hållbar riktning. Det mest övergripande hållbarhetsmålet, som är gemensamt för hela koncernen, handlar om att verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030.

Utvalt i fokus

Hållbarhet

Ur en kris uppstår möjligheter

Intervju Pierre Carlsson, försäljningsdirektör privat marknad, Martin & Servera Restauranghandel.
Hållbarhet

Rikstäckande, modernt och effektivt logistiksystem

Intervju med Magnus Schultz, utvecklingschef och Charlotta Gromulski, platschef i Norrköping, Martin & Servera Logistik.
Hållbarhet

Konsolidering, innovation och snabba förändringar

Intervju med Christer Läckgren, vd Sorundahallarna.
Hållbarhet

Stärkt vinaffär och växande e-handel

Intervju med Mats Folkeson, vd Galatea.

Läs mer

Hållbarhet

Resurseffektiv verksamhet

Martin & Servera-gruppen driver sina verksamheter med fokus på resurseffektivitet och hållbarhet. Det handlar om det vi själva gör för att minska klimatpåverkan, energiförbrukning och svinn. Vi satsar på effektiv och hållbar logistik, investering i klimatsmart teknik för fordon och fastigheter, förnybar energi och ett ständigt arbete för att minska svinnet. Vi har dessutom satt målet att hela koncernens verksamhet ska vara klimatneutral 2030.
Hållbarhet

God arbetsgivare

Medarbetare som trivs, mår bra och utvecklas tillsammans är grunden för Martin & Servera-gruppens framgångar. Genom våra olikheter skapar vi ett bättre arbetsklimat och utvecklar verksamheten och därför behöver vi personer med olika bakgrund, kunskap och erfarenheter.
Hållbarhet

Hållbart erbjudande

De varor som Martin & Servera-gruppen erbjuder produceras med omsorg om människor, djur och natur. Vi försöker göra det lätt för kunderna att göra medvetna och hållbara val och vi utvecklar tjänster som hjälper kunderna att minska sin klimatpåverkan. I samarbetet med våra leverantörer lägger vi stor vikt vid hållbarhetsfrågorna.
Hållbarhet

Trenderna som utvecklar restaurangbranschen

Förändringstakten är hög på de marknader vi agerar. Genom att förstå de trender som driver utvecklingen kan vi möta våra kunders behov. Här är några av de trender som påverkar utvecklingen i restaurangbranschen.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller bara svenska råvaror.

Ladda ner Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse 2020

Hållbarhet

Års- och hållbarhetsberättelse 2020

Här hittar du Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2020. Den innehåller bland annat en detaljerad hållbarhetsredovisning.

Ladda ner här 

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.