Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Klimatneutral verksamhet 2030

Klimatneutral verksamhet 2030
Vi har antagit flera långsiktiga hållbarhetsmål. Vi vill driva vår egen verksamhet och hela restaurangbranschen i en hållbar riktning. Det mest övergripande hållbarhetsmålet, som är gemensamt för hela koncernen, handlar om att verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030.

Verksamheten i våra olika bolag har påverkan på samhället och klimatet. Det kan handla om hur de varor vi köper produceras, hur vi värmer upp våra lokaler eller hur vi planerar körsträckor för de bilar som kör ut varor till våra kunder.

Vi har klimatambitioner som också omfattar produktionen av de varor vi köper in eller intransporter till våra lager. Det är områden där vi inte har möjlighet att direkt påverka. Därför har vi valt att sätta klimatmål som endast omfattar de delar vi direkt kan påverka.

Egna och köpta godstransporter

Den totala körsträckan har under året minskat med cirka 18 procent på grund av pandemin och den därigenom minskade försäljningen.

Elektricitet/fjärrvärme

Den minskade påverkan för 2020 beror dels på att ett antal verksamheter har försvunnit ur koncernen och dels på ett större arbete med energieffektivisering i en av Galateas lokaler.

Tjänsteresor med bil

Minskade utsläpp huvudsakligen på grund av pandemin och det därigenom minskade behovet av resor i tjänsten.


Hela klimatredovisningen hittar du i tabellformat på sidan 64 i årsberättelsen.

Läs mer

Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2020 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.