Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Koncernchef Liv Forhaug om 2022

Koncernchef Liv Forhaug om 2022
Fjolåret var på många sätt extraordinärt – det började med pandemi, övergick snabbt i rekordförsäljning och kapacitetsproblem och slutade i rusande inflation och mörknande konjunkturutsikter. De här snabba omställningarna har varit minst sagt utmanande att hantera för alla led i värdekedjan, men totalt sett summerar vi ändå en enastående återhämtning för branschen.

Ett år olikt alla andra

Året började svagt med ytterligare en pandemivåg och efter februari hade vi, liksom många kunder, en ryggsäck av kraftiga förluster. Under våren hämtade sig sedan marknaden väldigt snabbt och under sommarhalvåret slog efterfrågan alla rekord. Det var förstås glädjande, men också utmanande. I likhet med både kunder och leverantörer hade vi svårt att växla upp tillräckligt snabbt. 

Trots att vi var förberedda för uppgången och på kort tid rekryterade hundratals nya medarbetare till vår logistikverksamhet drabbades vi av leveransproblem under de säsongsmässiga topparna i början och slutet av sommaren. Att komma tillbaka till historisk effektivitet och service har varit vår allra viktigaste prioritet under året och jag är glad att vi nu är på rätt väg och tacksam för den förståelse och flexibilitet som våra kunder visade under denna tid.

"Parallellt med den kraftiga efterfrågeökningen var det mycket turbulens i omvärlden."

Parallellt med den kraftiga efterfrågeökningen var det mycket turbulens i omvärlden. Det fruktansvärda kriget i Ukraina förvärrade den bristsituation vi redan såg på vissa varor efter pandemins sammanbrott i globala leveranskedjor. Inflationen tog fart och eskalerade successivt med exceptionellt höga prisökningar både på de varor vi säljer och på transporter. Våra medarbetare arbetade intensivt tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa både prisnivåer och varutillgång. 
 
Trots turbulensen i omvärlden, inflation och mörknande konjunkturutsikter så var försäljningen fortsatt stark under hösten och vintern. En förklaring är sannolikt att det stora uppdämda behovet av att mötas på jobbmiddagar, konferenser, kick-offer, julbord och liknande kompenserade för privata konsumenters tilltagande framtidsoro. Martin & Servera-gruppen lyckades också, genom sitt starka helhetserbjudande, att växa mer än marknaden och därmed vinna marknadsandelar. Det är vi mycket stolta över. 
 
Vi summerar inte bara rekordomsättning utan också ett rekordresultat för Martin & Servera-gruppen. Vår försäljning om 18 miljarder kronor innebär en 38-procentig ökning från 2021. Naturligtvis har inflationen påverkat, men vi har även ett all time high i ren volym. Vårt resultat om 489 miljoner kronor är även det ett rekord, trots att vi absorberat en del av prisökningarna och därmed sänkt vår bruttomarginal. 
 
Den starka prestationen under året är till stor del en konsekvens av de strukturåtgärder vi gjorde under pandemin – vi har en friskare verksamhet med bättre och mer effektiv struktur idag än 2019. 
 
Dessutom började vi skörda frukterna av våra långsiktiga satsningar på digitalisering, hållbarhet och automation som vi fortsatte driva även under pandemiåren. Vi invigde ett nytt toppmodernt och automatiserat lager i Norrköping, ökade andelen leveranser med el- eller biogasfordon och startade produktionen i vår solpark – som är Sveriges största och under året levererade motsvarande hälften av koncernens elförbrukning. Solparken bidrog dessutom med en betydande elproduktion till elnätet i södra Sverige och har, tack vare vårt upplägg med 15-åriga fasta priser, även visat sig bli en exceptionellt bra affär för oss. 
 
Hållbarhet är en av fyra hörnstenar i Martin & Servera-gruppens strategi. Som en stor aktör mitt i livsmedelskedjan kan och vill vi vara en förändrande kraft för hela branschen. Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande och helt integrerade i våra verksamheter. 
 
Nästa steg i vårt hållbarhetsarbete är att ansluta oss till ”Science Based Targets” och sätta klimatmål i enlighet med Parisavtalet. Vi har påbörjat ett arbete med att ta fram klimatdata för produkterna vi säljer som på sikt ska kunna göra det möjligt för kunderna att jämföra olika produkters klimatpåverkan, och i förlängningen även klimatmärka maträtter och menyer. Vi fortsätter också att leda utvecklingen vad gäller elektrifiering av varuleveranser till Sveriges restauranger. 
 
Om vi avslutningsvis vänder blicken framåt kan vi konstatera att vi har osäkra tider framför oss. 2023 kommer att medföra nya utmaningar på grund av hög inflation, fallande reallöner, lågkonjunktur – vilket pressar konsumtionsutrymmet för både privatpersoner, företag och offentlig sektor. Det som händer i omvärlden påverkar också hållbarhetsfrågorna. Den globala komponentbristen försenar leveranserna av de elfordon vi beställt och hög inflation gör det ibland svårare för kunder att göra hållbara val. 
 
I tidigare konjunkturnedgångar har restaurangbranschen varit relativt motståndskraftig – den underliggande tillväxten på restaurangmarknaden kvarstår och lusten att mötas och umgås är stark.

"Vi är beredda på tuffare tider men är samtidigt optimistiska på lite sikt."

Vi är beredda på tuffare tider men är samtidigt optimistiska på lite sikt. Vi är tacksamma att vara en del av det starka familjeföretaget Axel Johnson. Det ger oss möjlighet att se långsiktigt på vår verksamhet och fortsätta utveckla vårt erbjudande som restaurangens bästa partner. Pandemin har också satt nedgångar i perspektiv; en lågkonjunktur kan inte mäta sig med de tvära inbromsningar vi har i färskt minne. Tillsammans ska vi klara detta också. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla kollegor och medarbetare som med sitt engagemang och sin kompetens har bidragit till att göra det extraordinära 2022 till ett år vi kan vara stolta över.

Läs också

En bransch som aldrig står still

Vår marknad förändras snabbt, inte minst i spåren av pandemin. Det blir allt viktigare att ha koll på utvecklingen för att stå sig i konkurrensen. Gustav Fernström, affärsutvecklingsdirektör på Martin & Servera, berättar här om aktuella händelser och trender.

Vinn-vinn i stället för svinn

Martin & Servera har ett samarbete med Räddningsmissionen i Göteborg – för att minska matsvinnet och ge människor i ekonomiskt utsatthet tillgång till bra mat. Ida-Lina Frisell, butikschef för den samhällsnyttiga butiken Maträtt, berättar mer.
Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2022 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.