Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Mångfald i praktiken

Anna Hammargren är lagerchef på Martin & Serveras anläggning i Halmstad – och arbetar mycket aktivt med mångfald och inkludering. Läs vidare för att se hur hon går till väga.

Hur gör ni för att, så att säga, rekrytera olika?

– Jag försöker alltid tänka på vad teamet inte har. Saknar vi någon i en viss ålder eller med en viss bakgrund? Då vill jag hitta den personen, eftersom det kan tillföra något nytt till gänget. Det kan kännas tryggt att bara välja personer som liknar resten av gruppen, men på sikt ger det varken bäst utdelning eller mest glädje.

Anna Hammargren tillägger att det inte är så enkelt som det låter, eftersom hon samtidigt vill ha den bästa kandidaten. Det handlar alltså inte om kvotering, snarare om att rätt profil kan vara utslagsgivande.


Finns det inga utmaningar med olikheterna? Hur får man mångfalden att blomstra?

– Visst kan det bli gnissel när personer som är olika varandra träffas. Det är där inkludering kommer in. För att gruppen ska fungera måste alla acceptera olikheterna och se styrkan i mångfalden. Det är en viktig del av teamutvecklingen som kräver att du som ledare jobbar aktivt med frågan.

Hur gör du för att främja inkludering på arbetsplatsen?

– I grund och botten handlar det om trygghet, att våga ställa frågor och säga sin åsikt. Där måste jag vara en förebild. Jag arbetar därför med att ställa öppna frågor och vara öppen för andras perspektiv. Det är viktigt att låta alla komma till tals. Av den anledningen tror jag att det är viktigt att bygga en feedback-kultur.

På frågan hur man skapar en sådan kultur svarar Anna Hammargren att det behövs både utbildning och interna rutiner. Hon säger att flera av hennes medarbetare har fått gå kurser i konstruktiv feedback och att de regelbundet tränar att både ge och ta feedback.


Slutligen, vad krävs av en bra ledare i din typ av verksamhet?

– Vår arbetsplats är väldigt personaltät, så det gäller att kunna tänka sig in i andras situationer och ha bra tålamod. Du måste helt enkelt tänka efter innan du pratar.

Under en utbildning fick Anna Hammargren lära sig att nio av tio personer inte är som dig själv. Hon brukar ha det i åtanke, för att vara beredd på att de flesta faktiskt har andra perspektiv än hon själv.
– På en stor arbetsplats är det ändå oundvikligt att det uppstår konflikter. Då gäller det att följa upp personernas känslor och upplevelser, så att de känner sig lyssnade på. Och förmå dem att prata med varandra. Men det som gör ledarjobbet så roligt är att det normala trots allt är fina möten. Många här har ju fått vänner för livet. Eller mött kärleken.

Läs mer

Hållbarhet

Verksamheten

Vi strävar efter att använda resurser som fordon, fastigheter, el och drivmedel samt förpackningsmaterial så effektivt och hållbart som möjligt. Fokus ligger på fordon och drivmedel, energianvändning och svinn. Allt det vi själva kan göra för att minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet.
Hållbarhet

Människorna

Vi vill att alla medarbetare ska känna sig inkluderade oavsett bakgrund. Genom våra olikheter i bakgrund, kunskap och erfarenheter skapar vi utveckling och ett bättre arbetsklimat. Tillhörighet på arbetsplatsen gör att medarbetare utvecklas, presterar bättre, trivs och blir mer engagerade.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.