Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Våra fokusområden: verksamheten, människorna och erbjudandet

Hållbarhet är en av fyra hörnstenar i vår strategi. Hållbarhetsarbetet är därför helt integrerat i vår verksamhet varje dag, i det lilla och det stora. Hållbarhetsfrågorna genomsyrar hela verksamheten och utgår från tre fokusområden – verksamheten, människorna och erbjudandet.

Verksamheten

Vi strävar efter att använda resurser som fordon, fastigheter,el och drivmedel samt förpackningsmaterial
så effektivt och hållbart som möjligt. Fokus ligger på fordon och drivmedel, energianvändning och svinn.


På god väg mot fossilfria leveranser

Varje dag gör Martin & Servera Logistik fler än 6 000 leveranser till restauranger, skolor, vårdhem, gatukök och caféer. Därför är vår omställning mot fossilfritt en viktig del av vår hållbarhetsresa. Målet är att vi ska vara klimatneutrala till år 2030.

Snabba steg mot ett halverat matsvinn

Martin & Servera Logistik och Martin & Servera Restauranghandel arbetar tillsammans och målinriktat för att minska svinnet. Målet är att halvera svinnet i den egna verksamheten till 2025. Genom bra avtal med våra leverantörer, optimal varuförsörjning datuminventering av varor i lager, aktiv utförsäljning och donationer jobbar vi för att bidra med vår del.

Människorna

Vi vill att alla medarbetare ska känna sig inkluderade oavsett bakgrund. Genom våra olikheter
i bakgrund, kunskap och erfarenheter skapar vi utveckling och ett bättre arbetsklimat.


Människor och värderingar

I Martin & Servera-koncernen jobbar omkring 3 300 medarbetare. Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.

Policy mångfald

Utifrån en grundsyn om alla människors lika värde ska alla medarbetare ha lika rättigheter och möjligheter. Alla relationer i Martin & Servera - antingen det gäller mellan arbetskamrater, kunder eller leverantörer - genomsyras av respekt.

Erbjudandet

Varorna vi säljer ska produceras med omsorg om människor, djur och natur. Det ska vara
lätt för kunderna att göra medvetna och hållbara val.


Vi gör det enklare att välja klimatsmart

Det har under året blivit ännu enklare för dig som kund att handla klimatsmart. Sedan maj 2023 är nämligen alla livsmedel och drycker i vår e-handel märkta med klimatpoäng. Ju högre poäng en vara har, desto mer klimatsmart är den.

Mer surr i rapsfälten

En stor del av maten vi äter kommer från växter som måste pollineras, men antalet insekter minskar. Odlingar som raps, fruktträd och grönsaker behöver humlor och bin. Martin & Servera-gruppen inleder samarbete med Beefarm för att öka surret av bin i halländska rapsfält och på så sätt öka den biologiska mångfalden.

Vill du fördjupa dig?

Års- och hållbarhetsberättelse för 2023

I vår ÅHB hittar du nyckeltal för 2023 och berättelser....

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.