Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Verksamheten

Verksamheten
Vi strävar efter att använda resurser som fordon, fastigheter, el och drivmedel samt förpackningsmaterial så effektivt och hållbart som möjligt. Fokus ligger på fordon och drivmedel, energianvändning och svinn. Allt det vi själva kan göra för att minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet.
Under året invigdes det nya klimatsmarta lagret i Norrköping, de elektrifierade lastbilarna och biogasbilarna blev fler, klarade årsmålet vad gäller minskat svinn och vi driftsatte och invigde vår egen solpark i Skurup som producerar energi till elnätet i södra Sverige. 

Hållbar distribution 

Martin & Servera satsar stort på en modern och mer klimatsmart fordonsflotta. I snabb takt byter vi ut gamla dieselfordon mot fordon som drivs med förnybara drivmedel. Martin & Servera Logistik har idag 4 elbilar och 29 biogasbilar och många fler är beställda för leverans under 2023. 
 
Lastbilarna som avgår från våra lager är välfyllda, lastbärare (rullburar och pallar) är ordentligt packade och bilarna kör effektivt, så få kilometer som möjligt, på väg till kund.  
 
Vi jobbar för att hela tiden öka nyttjandegraden per fordon. Bland annat har vi det senaste året infört kvälls- och nattleveranser i samarbete med flera kommuner, exempelvis Malmö, Göteborg, Västerås. Sedan länge levererar vi varor nattetid i centrala Stockholm.  

Halverat svinn 2025 

Att minska matsvinnet är en självklar hjärtefråga för oss. Målet är att halvera svinnet till 2025. Målet sattes 2018. Då var andelen svinn 0,49 procent av till totalt sålda kg – efter 2022 är andelen 0,37 procent.  
 
Under året som gick räddade våra kunder 803 ton varor genom att köpa via utförsäljningslistan i e-handeln. Dessutom donerade vi 127 ton varor till organisationer som hjälper människor i nöd.  

Mer förnybar energi 

Martin & Servera-gruppens egen solpark, som vi döpt till Aurora, ligger i Skurup. Den togs i drift i januari och invigdes i maj 2022. Totalt producerade solparken ca 21 GWh energi till elnätet i södra Sverige – det motsvarar Martin & Servera-gruppens halva energibehov för ett helt år.  
 
På flera av våra lagerfastigheter har vi installerat takanläggningar med solcellspaneler. Under 2022 producerade dessa 852 MWh el.  

Läs mer

Hållbarhet

Klimatsmart fordonsflotta

Att transportera varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Varje dag, året runt, tar vi ansvar för att du som kund får just de varor du behöver till din verksamhet. Vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan, bland annat genom att planera distributionen av varor så att bilarna kör så få kilometer som möjligt och att öka andelen lastbilar som drivs med förnybar energi.
Hållbarhet

Matsvinn - Det här gör vi

Ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om frukt och grönt med charmigt utseende (som en del orättvist kallar "ful frukt"!), livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en viktig hållbarhetsfråga. Därför arbetar vi på Martin & Servera aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur vi alla kan hjälpas åt för att minska svinnet.
Hållbarhet

Klimatneutral verksamhet 2030

Vi har antagit flera långsiktiga hållbarhetsmål. Vi vill driva vår egen verksamhet och hela restaurangbranschen i en hållbar riktning. Det mest övergripande hållbarhetsmålet, som är gemensamt för hela koncernen, handlar om att verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030.
Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2022 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.
Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.
Hållbarhet

Certifieringar

Vi vill att våra kunder ska vara trygga med att de gör affärer med ett företag som hela tiden strävar efter bättre kvalitet och mer hållbara lösningar.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.