Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Policy GMO

Martin & Servera ska i samarbetet med livsmedelsleverantörer säkerställa att korrekt information erhålls beträffande produkter som lyder under EU:s respektive svensk lagstiftning om GMO (genetiskt modifierad organism).
I de fall det finns GMO i produkter ska dessa vara märkta enligt gällande EU- resp. svensk lagstiftning. Vidare ska vi verka för att alternativ kan erbjudas till kunderna där ingredienserna är helt fria från genmodifiering.

Regelverket inom EU säger att alla produkter som innehåller GMO (genetiskt modifierade organismer) måste ha information på etiketterna att livsmedlet består av, innehåller eller är framställt av GMO. Det gäller även produkter som är framställda av GMO, men där inget GMO finns kvar i produkten.

Regelverket säger också att den som säljer en produkt som innehåller GMO är skyldig att informera nästa led i handelskedjan om att produkten innehåller GMO. Det räcker inte att bara skriva det på etiketten. Om en leverantör säljer en produkt innehållande GMO till Martin & Servera så måste leverantören aktivt informera oss om det, och samma regel gäller i det fall vi skulle sälja en produkt till kund innehållande GMO.

Martin & Servera har idag inga produkter som avsiktligt innehåller GMO och vi är alltså skyldiga att aktivt informera kunder innan en sådan produkt skulle kunna levereras. Det finns också en regel om oavsiktlig inblandning av GMO i en konventionell produkt, och den innebär att en produkt som oavsiktligt "förorenats" med GMO, och andelen GMO understiger 0,9 %, inte behöver märkas.

Livsmedelsverket gör kontroller av GMO i livsmedel med jämna mellanrum. Vi gör själva stickprovsmässigt kontroller av produkter som direktimporteras av oss.

Läs också

Hållbarhet

Hållbar soja

Stora mängder utsläpp av växthusgaser, utbredd användning av kemikalier, skövling av regnskog och artrika gräsmarker – det här är bara några av de många negativa effekterna av ohållbar sojaproduktion. Å andra sidan bidrar sojaproduktionen, som är ett viktigt proteinfoder, med ekonomisk tillväxt i länderna där produktionen är hög. Hur ska vi då förhålla oss?

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.