Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Policy soja

Framställandet av soja är omdiskuterat, både ur ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Martin & Servera tar ansvar för att sojan i de varor som direkt* och indirekt** innehåller soja är ansvarsfullt producerade. Det omfattar varor som bolagen i koncernen har produktansvaret för, dvs. egna märkesvaror (emv) och importvaror från tredjeland.

 

Därutöver verkar vi för att även soja i varumärkesvaror (direkt* och indirekt**) ska vara ansvarsfullt producerad senast år 2025.


Den använda sojan ska vara certifierad av oberoende 3:e part enligt en trovärdig standard som inkluderar sociala, miljömässiga och ekonomiska kriterier, så som RTRS, ProTerra eller KRAV. Av praktiska skäl kommer volymerna säkerställas genom köp av certifikat.

 

*sojaprodukter för humankonsumtion

**via sojafoder till djur

 

Hållbarhet

Hållbar soja

Stora mängder utsläpp av växthusgaser, utbredd användning av kemikalier, skövling av regnskog och artrika gräsmarker – det här är bara några av de många negativa effekterna av ohållbar sojaproduktion. Å andra sidan bidrar sojaproduktionen, som är ett viktigt proteinfoder, med ekonomisk tillväxt i länderna där produktionen är hög. Hur ska vi då förhålla oss?

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.