Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Senaste informationen om coronapandemin
Inspiration

Senaste informationen om coronapandemin

Vilka restriktioner gäller för restaurangbranschen och besöksnäringen? Vad gäller för den som är arbetsgivare? På den här sidan har vi på Martin & Servera samlat information om vad som gäller just nu för vår bransch.

Den 9 februari hävs samtliga restriktioner kopplade till coronapandemin. Endast vissa rekommendationer för ovaccinerade kommer att kvarstå.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer.

Information om källor och uppdateringar: Här har vi samlat det som berör branschen vi verkar inom. Vi hämtar all information från Folkhälsomyndigheten och andra myndighetskällor. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt så att den alltid ska vara aktuell. Vi gör vad vi kan för att säkerställa att informationen är korrekt men vi reserverar oss mot eventuella fel. För fullständig information om covid-19, vänd dig till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Informationen nedan är uppdaterad 2021-01-11. De skärpta restriktionerna för exempelvis öppettider börjar gälla från 12 januari.

 

Vaccinationer och tester

Vad betyder det att vara fullt vaccinerad enligt FHM?

Två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), eller en dos av Covid-19 Vaccine Janssen.

Vad är det för vaccinbevis som gäller?

De bevis som gäller är samma som utfärdas vid resor av ehalsomyndigheten.se. Det består av en QR-kod som kan skrivas ut eller visas upp i mobil. Även vaccinbevis från flera andra länder gäller. En lista finns. Se hela listan här.

För arrangörer av event: Verifieringen av vaccinbevis sker via en app som du kan läsa mer om här: https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-for-vaccinationsbevis

För individer: Så gör du för att hämta ett vaccinationsbevis via mobiltelefon.

Så gör du för att hämta ett vaccinationsbevis via dator.

Gäller negativt test / antikroppstest som bevis?

Nej. Just nu omfattas inte ett negativt test eller bevis på antikroppar av Folkhälsomyndigheternas regler eller rekommendationer.

 

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Definitioner

Allmän sammankomst = Ett event/tillställning som är öppen för allmänheten. T ex konserter, musikevenemang och teater.

Offentlig tillställning = Ett event/tillställning som är öppen för allmänheten: T ex festival, mässor, nattklubbar, idrottsevenemang på offentlig plats.

Vilka tillställningar som räknas som vad regleras i ordningslagen.

Privat sammankomst = Sammankomster var huvudsyfte är det sociala umgänget. T ex studentfester, födelsedagskalas, bröllopsfester, dop- och begravningsfikor. Även middagar är exempel på privata sammankomster. Däremot räknas inte ceremonier som privata sammankomster, som till exempel dop-, vigsel- och begravningsceremonier. Exempel på lokaler, områden och utrymmen som omfattas är festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler, lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer samt bussar och båtar som hyrs ut för feständamål.

Utomhus – oavsett antal deltagare

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utomhus krävs inte vaccinationsbevis men det råder generellt krav på att vuxna ska kunna hålla avstånd och undvika trängsel.

Inomhus – smittskyddsåtgärder krävs oavsett vaccinpass eller inte

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal eller annat utrymme inomhus som anordnaren disponerar ska alltid

 1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,
 2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
 4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
 5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Inomhus - arrangemang upp till 20-50 deltagare

Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer.

Inomhus – arrangemang med 20-500 deltagare

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare ska se till att deltagarna har en anvisad sittplats.

Förutom kravet på att det ska gå att hålla avstånd eller undvika trängsel ska man:

 1. Tillämpa vaccinationsbevis tillsammans med smittskyddsåtgärder
 2. Tillämpa striktare smittskyddsåtgärder (se nedan)

1. Vaccinationsbevis

Väljer du att tillämpa vaccinationsbevis behöver du inte begränsa antalet deltagare. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis. Personer som av medicinska skäl inte vaccinerat sig kan visa upp ett läkarintyg i stället för vaccinbevis. Grundläggande smittskyddsåtgärder behöver dock fortfarande följas. Vid ett arrangemang med vaccinationsbevis ska anordnaren ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

För att vara fullt vaccinerad gäller två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), eller en dos av Covid-19 Vaccine Janssen. Som anordnare ska du ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

2. Striktare smittskyddsåtgärder vid arrangemang, oavsett antal deltagare

Vid ett arrangemang inomhus ska anordnaren se till att

 1. deltagarna kan hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och
 2. antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer.

Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje.

Inomhus – arrangemang med över 500 deltagare

Regeringen aviserade 10 januari att det kan komma att införas ett maxtak på 500 deltagare.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler 500 deltagare ska, utöver att följa smittskyddsåtgärderna ovan, också kräva vaccinationsbevis. Även vid arrangemang över 500 deltagare ska anordnaren se till att 

 1. deltagarna kan hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och
 2. antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer.

 

Allmänna råd

Allmänna råd för alla event/verksamheter

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus. Det gäller även den som är vaccinerad. Vuxna uppmanas att begränsa antalet kontakter inomhus.

Om du förväntas ha deltagare, besökare, inhyrd personal med mera från andra länder ska du som anordnare särskilt informera om Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren:

 • vidta åtgärder för att sprida ut deltagares ankomsttid,
 • informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel när sammankomsten eller tillställningen pågår under flera dagar, exempelvis en mässa,
 • anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar,
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
 • anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid köer, t.ex. genom markeringar på golvet eller marken,
 • anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig, och
 • förhindra folksamlingar i t.ex. en foajé och liknande utrymmen genom att personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning 

Serveringsställen

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks.

Generellt gäller att:

 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
 • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra,
 • och använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem

Bara sittande gäster tillåts:

 • Den som driver serveringsstället ska se till att sällskap kan hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Max åtta gäster per sällskap. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.
Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast kl 23.

Fritids- och kulturverksamheter

Avrådan gäller från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren:

 • vidta åtgärder för att sprida ut besökares ankomsttid,
 • informera besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel,
 • uppmuntra besökare att reservera plats eller köpa biljett i förväg, t.ex. via telefon eller annat bokningssystem,
 • anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
 • anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken,
 • anvisa i vilken riktning som besökare bör förflytta sig, och
 • vidta åtgärder för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår, t.ex. genom att personal vägleder besökare.

Mässor inomhus

För mässor inomhus ställs krav på 10 kvadratmeter per person. Regeringen aviserade 10 januari att vaccinationsbevis kommer att krävas när deltagarantalet överskrider 50 deltagare, samt att ett maxtak på 500 deltagare kommer att införas. 

Arrangören ska:

 • informera besökare och utställare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda besökare och utställare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • utforma gångar mellan försäljningsplatserna/montrarna så att trängsel undviks
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som har vidtagits
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 • hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

 

Arbetsgivare och företagare

På arbetsplatsen

Rekommendationerna till arbetsgivare är att de ska öka möjligheten för anställda att hålla avstånd och minska trängseln på arbetsplatser. Därmed minskas risken för smittspridning. Arbetsgivare rekommenderas att:

 • Underlätta för sina anställda att vaccinera sig och informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
 • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
 • Göra det möjligt för anställda att arbeta hemifrån för de som kan.

Vilka stöd kan företagare söka och vilka coronaersättningar finns?

Vilka stöd du som företagare kan söka varierar beroende på verksamhet. Aktuella stöd till företagare finns samlade på regeringens webbplats. Klicka här för att läsa om aktuella stöd. 

Försäkringskassan har samlat vad som gäller just nu, avseende karensdagar, läkarintyg med mera på sin webbplats.

 

Individer

Om du får symptom

Testa dig så snart du har symptom som halsont, snuva, feber, hosta, sjukdomskänsla eller andra symtom på luftvägsinfektion. Oavsett om du är vaccinerad eller ej. (Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret behöver vanligtvis inte testa sig. På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor.)

 • Om du testat negativt bör du stanna hemma tills att du känner dig frisk och varit feberfri minst ett dygn.
 • Om du testar positivt för covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra människor minst sju dygn från när symptomen startade och du varit helt feberfri och känner dig frisk senaste två dygnen.

Om någon i ditt hushåll testat positivt för covid-19

Om någon du bor med får covid-19 behöver även du stanna hemma. Gör så här:

 • Stanna hemma i sju dagar räknat från den dag då personen i ditt hushåll tog sitt prov – oavsett om du är vaccinerad eller inte samt om du har symptom själv eller inte. (Detta gäller även barn som inte börjat förskoleklass.)
 • Regeringen har beslutat om att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning. Det gäller från 27 december till och med 31 mars 2022.
 • Fem dagar efter att personen i ditt hushåll testat positivt ska även du testa dig – även om du inte har symptom. Testa dig efter fem dagar även om du inte har symtom. (Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.)
 • Om provsvaret är negativt och du inte fått symtom kan du gå tillbaka till dina dagliga aktiviteter sju dagar efter att personen ditt hushåll testade positivt.
 • Personer som haft konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna behöver inte testa sig eller stanna hemma om någon de bor med får covid-19. De behöver däremot stanna hemma om de får nytillkomna symtom.

Ovaccinerade

Du rekommenderas att vara särskilt noga med att skydda dig själv och andra. Håll avstånd till andra när det är möjligt, speciellt i kontakt med personer i riskgrupp och personer 70 år och äldre. Håll avstånd på arbetsplatsen så långt det är möjligt och undvik platser med trängsel, exempelvis större fester. (Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.)

Senaste nytt

Nyhet

Förändrade riktlinjer vid leveranser

Vi ändrar tillfälligt våra riktlinjer vid leveranser från Martin & Servera. Som tillfällig försiktighetsåtgärd för att begränsa smittan av coronaviruset kommer våra chaufförer i största möjligaste mån undvika fysisk kontakt vid leveranstillfället.

Information om leveranser

Hjälp

Leveransinformation

Här hittar du information om eventuella större leveransförseningar.

Hygienguide

Kunskap

God handhygien och daglig rengöring - Förhindra och förebygg infektioner samt stoppa smittspridning

För att förhindra, förebygga infektioner och stoppa smittspridning krävs en god handhygien och daglig rengöring. Under sjukdomstider är det viktigt att förutom goda städrutiner införa och förstärka rutinerna kring hygienstädning, samt att städa mer regelbundet än vanligt. Här ger vi dig tips på hur du ska gå tillväga och vilka produkter du kan använda.
Inspiration

Lär barn god handhygien på ett lekfullt sätt

Där människor möts är handhygien viktigt. Det har den rådande pandemin visat oss. Nu när verksamheten i skola och förskola har startat igen är det vårt ansvar att lära våra barn att göra handtvätt till en självklar del av varje dag. Här tipsar vi om kostnadsfritt utbildningsmaterial som gör inlärningen rolig.

Tips för att öka din försäljning

Sortiment

Rädda mat med utförsäljningslistan

I utförsäljningslistan presenterar vi artiklar som av någon anledning inte kan säljas till ordinarie pris. Det handlar om artiklar med kort datum eller skadad kartong till exempel.

Utveckla din kompetens på distans

GastroMerit

Streamade utbildningar

Nu har du möjlighet att genomföra flera av våra populära lärarledda utbildningar som streamade utbildningar, där du medverkar i utbildningen via din egen dator och en videolänk.
GastroMerit

Webbutbildningar från GastroMerit

Hos GastroMerit kan du utbilda dig via webbutbildningar inom bland annat hygien, serveringstillstånd och ansvarsfull alkoholhantering, ekologiska livsmedel och restaurangekonomi. Bokad webbutbildning genomför du när det passar dig och din verksamhet bäst.

Är du inte redan kund hos oss?

Kontakt

Välkommen att bli kund hos Martin & Servera

Martin & Servera erbjuder precis allt som ditt kök, din bar, matsal eller butik behöver, oavsett om du är en restaurang, ett litet kafé, en hel kommun eller ett rikstäckande restaurangkoncept. Med våra bilar kommer leverans av allt från basvaror, färskvaror och delikatesser, till utrustning, vin och öl. Ett samarbete som förenklar din vardag helt enkelt.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.