Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

2018 – ett år av utveckling och hållbarhet för Martin & Servera

Martin & Servera-koncernens års- och hållbarhetsberättelse för 2018 finns nu publicerad. Under året togs många viktiga beslut inför framtiden. Bland annat investerade koncernen i fordon på förnybara bränslen. Flera samarbeten för att minska matsvinnet initierades. Martin & Servera medverkade i branschupprop för att öka efterfrågan på svenska livsmedel. Koncernen beslutade att fasa ut skalägg från burhöns. Logistiksamverkan inom koncernen reducerar trafik och utsläpp från transporter.

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande och högt prioriterade i verksamheten.

 

”Under 2018 tog vi många viktiga hållbarhetsbeslut inför framtiden. Buräggen fasas ut ur sortimentet. Fler lastbilar går på biogas eller el. Vi utbildade organisationen i antikorruption. Via samarbete med QuizRR hjälper vi asiatiska fabriksarbetare till bättre kunskap om rättigheter, villkor och arbetsmiljö. Dessutom fick alla i säljorganisationen genomgå en hållbarhetsutbildning via e-learning”, säger AnnaLena Norrman, hållbarhetsdirektör i Martin & Servera-koncernen.

 

Bland de stora affärshändelserna kan nämnas ny koncernstruktur, lansering av ny e-handelsplattform och etableringen av en helt ny verksamhet, Fiskhallen Sorunda.

 

Martin & Servera delades under året upp i tre bolag – ett säljbolag, ett logistikbolag och ett koncernbolag. Den nya koncernstrukturen, som också inkluderar övriga bolag i koncernen, ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och samarbetssynergier.

 

Under året har koncernens verksamhetsområde Färskvaror utökats med Fiskhallen Sorunda. Lokaler, service och erbjudande utvecklades i nära samarbete med kunder. Nu finns Sveriges mest moderna och kompletta fisk- och skaldjursgrossist i Västberga, Stockholm.

 

Den e-handelsplattform som lanserades i januari 2018 har mottagits väl av kunderna. 70 % av Martin & Servera Restauranghandels försäljning går idag via e-handel.

 

Sommarens torka påverkade branschen på flera sätt. Martin & Servera agerade snabbt för att hjälpa Sveriges bönder genom ökade inköp och kommunikationsinsatser för att öka försäljningen av svenska produkter.

 

Martin & Servera har under året gjort långsiktiga och strategiska investeringar och samtidigt lyckats hålla fokus på försäljning och resultatutveckling. Koncernens omsättning 2018 var 14,6 miljarder kr. Resultatet landade på 360 miljoner kr*.

Martin & Servera 2018 i siffror:

  • 17,4 % av omsättningen var ekologiskt & miljömärkt
  • 70 % försäljning via e-handel
  • 72 % förnybar energi i koncernen
  • 12,6 ton CO2-ekvivalenter utsläpp till luft till följd av koncernens godstransporter
  • 60 revisioner hos varuleverantörer och transportföretag och 75 nya leverantörer har utvärderats
  • 5435 interna utbildningstimmar i koncernen
  • 5700 sålda GastroMerit kursdagar
  • 71 % kvinnor i styrelsen, 38 % kvinnor i koncernledningen, 30 % kvinnor i chefsbefattning
  • 22,5 % medarbetare med utländsk bakgrund i koncernen

* Resultat efter goodwillavskrivningar


Ta del av hela års- och hållbarhetsberättelsen för 2018

Publicerad2019-04-02

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.