Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

210 ton mindre svinn hos Martin & Servera

Bättre förpackningslösningar, utförsäljning av produkter med kort datum och donationer till hjälporganisationer är några av framgångsfaktorerna bakom de senaste årens minskade matsvinn hos Martin & Servera. På fyra år har vi lyckats minska vårt svinn med 210 ton.
–Hur vi ska minska matsvinnet är en viktig hållbarhetsfråga. Att vi utnyttjar energi och råvaror för att producera mat som sedan aldrig används är ett enormt resursslöseri för samhället, säger Emelie Hansson, hållbarhetschef på Martin & Servera.

Ett viktigt strategiskt mål för de två största bolagen inom koncernen – Martin & Servera Restauranghandel och Martin & Servera Logistik – är målet att halvera svinnet till 2025 jämfört med basåret 2018. Då var andelen svinn 0,49 % mätt i kg i relation till totalt sålda kg – nu är andelen 0,41 %. Det kan låta som lite, men i verkliga siffror betyder den förändringen hela 210 ton.

En framgångsfaktor har varit ett strategiskt viktigt samarbetsprojekt med medarbetare från alla delar av organisationen. På våra lager i Norrköping, Halmstad, Enköping och Umeå finns ansvariga ”maträddare” med tydliga rutiner för hur mat som riskeras att kastas ska hanteras. De är också med i en tvärfunktionell svinngrupp där man diskuterar åtgärder i hela kedjan. Gruppens arbete och deras helhetssyn ser till att det svinn som minskas på ett ställe i verksamheten inte får konsekvenser i form av ökat svinn någon annanstans – i vår verksamhet, eller för den delen i någon annan del av värdekedjan.

–Det är ett arbetssätt som verkligen fungerat bra, säger Emelie Hansson.

Bland de åtgärder som bidragit till det minskade svinnet finns:
  • Leverantörsdialog om rutiner kring leveranser, prognoser och reklamationer
  • Identifiering av förpackningslösningar med dålig funktion
  • Förbättringar av hur vi hanterar varorna i lager och under transport
  • Utförsäljning av produkter med korta datum via e-handel och separata webbsidan raddamat.se.
  • Donationer till hjälporganisationer (109 ton varor under 2021)

–Som någon uttryckte det när jag besökte ett av våra lager: Det är svårt att se all mat som slängs och arbetet är mycket roligare nu när jag i stället jobbar med att sälja ut och rädda varor som inte sålts. Och det känns ju mycket bättre, säger Emelie Hansson.

Läs mer om vårt matsvinnsarbete

Hållbarhet

Matsvinn - Det här gör vi

Ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om frukt och grönt med charmigt utseende (som en del orättvist kallar "ful frukt"!), livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en viktig hållbarhetsfråga. Därför arbetar vi på Martin & Servera aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur vi alla kan hjälpas åt för att minska svinnet.
Publicerad2022-09-28

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.