Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Förbättringar i arbetsmiljön i kinesiska fabriker

Arbetsmiljön på kinesiska leverantörsfabriker har förbättrats efter digital utbildning i rättigheter för anställda och chefer. Det indikerar en utvärdering som Axfoundation genomfört hos nitton leverantörer till bland annat Martin & Servera och Axfood.
Redan 2014 inledde Axfoundation en satsning för att uppmuntra Axel Johnson-bolagen, där Martin & Servera ingår, att stärka kinesiska fabriksarbetares kunskap och möjlighet att yttra sig och påverka sina arbetsförhållanden genom social dialog på fabrikerna.

Det digitala utbildningsverktyget QuizRR valdes för att öka kunskapen om arbetsmiljöfrågor hos såväl chefer som anställda. Det är ett verktyg för e-learning som innehåller utbildningsavsnitt med informationsfilmer från lokala fabriksmiljöer och uppföljning med kryssfrågor. Svarsstatistiken samlas i en portal som både leverantörer och köpande företag har tillgång till.

Enkät visar förbättringar

Hösten 2019 gjordes en utvärdering av genomförda utbildningar genom enkäter på nitton fabriker. Över 62% av de anställda på fabrikerna menar att utbildningen har lett till förbättrad kommunikation mellan chefer och medarbetare.
"Utvärderingen visar tecken på ökad motivation, förståelse för processer och förbättrat dialogklimat efter utbildning med Quizrr. En majoritet av de anställda och chefer som besvarat enkäten säger att träningen bidragit till att det numera sker demokratiska val av arbetstagarrepresentanter och aktivt mötesdeltagande. Om det stämmer så är det betydelsefulla resultat", berättar Viveka Risberg, ansvarig för utbildningsprogrammet på Axfoundation.

Statistik

• 28 leverantörsfabriker till Axel Johnson-bolagen använder Quizrr
• 8 766 anställda och chefer har utbildats
• 34 167 träningssessioner utförda på dessa fabriker

Läs mer på Axfoundation 

Text och bild: Axfoundation
Publicerad2020-04-16

Läs mer

Inspiration

Ny utbildning för kinesiska fabriksarbetare

Martin & Servera finns representerade i Kina, för att kunna vara tydlig i leverantörssamarbeten vad gäller bland annat uppförandekoden. I slutet av 2016 startade Martin & Servera, tillsammans med samarbetspartnern QuizRR, utbildningar för personal på tre fabriker i Kina.
Hållbarhet

Vår uppförandekod

Martin & Serveras uppförandekod, gäller såväl våra svenska som utländska leverantörer. Med uppförandekoden vill vi säkerställa att de varor och tjänster vi köper in ligger i linje med våra krav på socialt och miljömässigt ansvar. Hur använder sig leverantörer av antibiotika i djurhållningen? Hur arbetar leverantören för minskad miljöpåverkan?

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.