Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Vi samarbetar med Gotthards Krog för att bidra till minskat svinn

Varje år slängs 120 000 ton mat i svenska restauranger och storkök. Livsmedelsproduktionen är belastande för miljön och att vi då inte använder allt vi producerar bidrar i sig till stora miljöproblem. Martin & Servera och Gotthards Krog i Umeå startar därför ett samarbete för att minska matsvinnet.

Vårt samarbete med den KRAV-certifierade restaurangen Gotthards Krog innebär att frukt och grönsaker, som annars skulle blivit svinn, tas till vara.

Så går det till

Martin & Servera i Umeå håller en tät dialog med Gotthards Krog och informerar två gånger i veckan om vilka frukter och grönsaker som finns tillgängliga. Det kan vara produkter med kort datum eller skönhetsfel som annars skulle inneburit att varan sorterats bort. Av de räddade grönsakerna skapar kockarna på Gotthards Krog ”gröna klassiker” till lunchmenyn, med en ny dagens rätt varje dag som gör gott för både planet och hjärta.

 

Många av dessa produkter som inte kan säljas i ordinarie flöden besitter i själva verket unika kvaliteter och är ofta i perfekt mognadsgrad. Det gäller bara att veta hur de kan användas. Idérikedom och kunskap om hur hela råvaran kan nyttjas finns hos kockarna på Gotthards.

 

”Fantastiskt att vi på det här sättet kan ta hand om frukter och grönsaker som annars av olika anledningar sorteras bort. I händerna på kockarna på Gotthards Krog kan de förvandlas till härliga restaurangmåltider”, säger Mikael Alm, försäljningschef på Martin & Servera Umeå.

Hållbar restaurangupplevelse

Detta är ett naturligt steg i arbetet med att skapa hållbara restaurangupplevelser. Många gånger handlar det om att förändra synen på kvalitet.

 

”Kraven på kvalitet, och definitionen av vad kvalitet är, har tappat fotfästet och vi inom restaurangbranschen måste börja ta vårt ansvar på allvar”, hävdar Anders Samuelsson, köksmästare Blå Huset och kreativ ledare på Gotthards Krog.

 

”Som kockar jagar vi enträget efter den bästa mangon eller den perfekt formade rödbetan. Konsekvensen blir att grossisterna tvingas sortera ut och kassera frukter och grönsaker som egentligen är fullt användbara”, fortsätter Anders.

 

Resultatet av samarbetet är att tonvis av frukter och grönsaker tillagas och serveras, i stället för att kastas. Det är positivt.

 

Samarbetet är en av många saker som vi på Martin & Servera gör för att minska matsvinnet. Läs gärna mer här:
Hållbarhet

Matsvinn - Det här gör vi

Det sägs att ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om ful frukt, livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en ständigt aktuell och viktig fråga. Lika viktig för oss inom Martin & Servera som för våra kunder inom restaurang och storkök. Därför arbetar vi aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur de ska göra för att minska svinnet.
Publicerad2018-08-15

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.