Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Våra nattleveranser väcker europeiskt intresse

Martin & Servera erbjuder kunder i Stockholms innerstad hållbara nattleveranser med biogasbil och nu finns kapacitet att tredubbla antalet leveranser per natt. Fördelarna med nattleveranser, som transportchef Håkan Ekmyr nyligen presenterade under uppstarten i det nya projektet Zeus, är bland annat minskade utsläpp och hållbart utnyttjande av både fordon och lokaler.
Det var under hösten som det nya projektet Zeus (Zero Emission off peak Urban delivery System) startade. Zeus är ett projekt i ett EU-finansierat innovationskluster där Martin & Servera är med tillsammans med bland annat Stockholms stad, KTH, Volvo och Scania. Målet är att sammanställa erfarenheter från tunga transporter nattetid i olika städer i Europa för att gemensamt skala upp.

Uppstarten för projektet var en europeisk workshop i november, där Martin & Servera deltog tillsammans med bland andra Scania, MAN och McDonald's. Några av erfarenheterna och insikterna som delades var att leveranserna går runt 30 procent snabbare på natten, att leveranserna upplevdes som störande på platser där det tidigare varit tyst men inte där det sedan innan funnits ljudstörningar och att de mesta av ljuden kommer från tomma lastbärare när de dras de sista metrarna.

”Utmaningarna framåt är att nå ut till våra kunder om fördelarna, att få tillträde till leveransintag och att eliminera buller i tysta omgivningar. Eftersom det inte är tillåtet med tung trafik klockan 22–06 söker vi alltid dispens från Stockholm stad och eftersom allt fungerar bra och de ser potentialen är vår dispens beviljad för 2020”, berättar Håkan Ekmyr, transportchef på Martin & Servera Logistik.

Under workshopen gick deltagarna sedan gemensamt igenom flaskhalsar och lösningar utifrån de olika delarna i leveranskedjan.

För alla kunder som vill öka effektiviteten och bidra till en mer hållbar värld

Martin & Servera har erbjudit nattleveranser sedan 2015 och i nuläget är det tio till femton kunder som fem nätter i veckan får sina leveranser om nätterna. Alla natturer körs ut i en biogasbil för att minska buller vilket även minskar utsläppsnivåerna. Det gör leveranserna till en viktig del för de ska vill minska utsläppen.

"Nattleveranser är positivt för de som vill vara med och bidra till en hållbarare värld men även för de som vill säkra effektiviteten. Finns varor på plats direkt på morgonen utan att riskera att fastna i trafiken kan kockarna snabbt komma igång med lunchen. En av de som testat upplägget med gott resultat är Waterfront och nyligen har även Fotografiska gjort detsamma”, berättar Håkan Ekmyr.

Att få sina varor levererade på natten passar framför allt kunder som har möjlighet att ge chauffören tillgång till kyl- och frysrummet eller de som är bemannade den aktuella tiden.

"Vi ser inte längre nattleveranser som ett projekt utan en naturlig del av verksamheten. Eftersom vi är en stor spelare som verkligen kan skapa skillnad är det viktigt att vi är närvarande i forum som Zeus och driver frågan.”
Publicerad2019-12-15

Läs mer

Nyhet

Vi investerar i hållbar fordonsflotta

Distribution med lastbil är en del av vår verksamhet. 500 bilar kör dagligen ut varor till kunder. Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan för vi vet att det får stor effekt i Sveriges kommuner. Som ett steg på vägen mot mer hållbara leveranser investerar nu Martin & Servera Logistik i allt fler biogasbilar.
Nyhet

Martin & Servera i Enköping satsar på solenergi

Martin & Servera Logistik driver den egna verksamheten med höga mål gällande resurseffektivitet och hållbarhet. Lägre energiförbrukning och en ökad andel förnybar energi är prioriterade åtgärder. Därför har en solcellsanläggning installerats på taket på lagerfastigheten i Enköping.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.