Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Omsorg om människor, djur och natur hand i hand med hög utvecklingstakt och stora investeringar

Idag, 3 april, presenterar vi vår års- och hållbarhetsberättelse för 2017. Med en andel ekologiskt/miljömärkt på över 16 procent, en minskning av utsläppen till luft med 34 procent och 42 genomförda revisioner av leverantörer och transportörer visar vi att hållbarhetsfrågorna stått högt på agendan.
Under 2017 gjordes en kartläggning av hur koncernens arbete är kopplat till de sjutton globala utvecklingsmålen i Agenda 2030.

Det finns beröringspunkter med nästan alla målen, men de fem mål som prioriteras högst för oss är:

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringen
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald.


”Vi vill driva utveckling i en hållbar riktning”, säger Håkan Åkerström, koncernchef. ”Under 2017 har vi sålt mer ekologiska produkter än någonsin tidigare, minskat matsvinnet bland annat genom att skänka varor till Stockholms Stadsmissions Matcentralen och minskat energiförbrukningen i våra lagerhus”, fortsätter Håkan.

Ta del av vårt hållbarhetsarbete.
Ladda ner års- och hållbarhetsberättelse.

Martin & Servera 2017 i siffror (jämförelser mot 2016):

 • 16,5 % av omsättningen var ekologiskt & miljömärkt
 • 63 % försäljning via e-handel
 • 100 % certifierad palmolja, segregerad nivå, i egna märkesvaror
 • 78 % förnybar energi i koncernen
 • 34 % minskning av koncernens utsläpp till luft
 • 42 revisioner av transportörer och varuleverantörer
 • 29 % ökning av avfall som gått till återvinning
 • 65 % av fisk- och skaldjursförsäljningen är MSC-, ASC- eller KRAV-märkta produkter
 • 102 nya leverantörer har utvärderats och bedömts
 • 4704 interna utbildningstimmar i koncernen
 • 3800 sålda GastroMerit utbildningsdagar
 • 38 % kvinnor i koncernledningen
 • 29 % i ledande positioner i hela koncernen
 • 19 % medarbetare med utländsk bakgrund i koncernen
 • 3242 medarbetare i koncernen
Publicerad2018-04-03

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.