Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Martin & Servera samarbetar med QuizRR för att förbättra villkoren för fabriksarbetare i Asien

Utbildningar för företag, ledning och arbetare lyfter kunskapen om rättigheter, villkor och arbetsmiljö för fabriksarbetare i Asien. Martin & Servera arbetar tillsammans med QuizRR och leverantörer i ny utbildningsplattform.

Martin & Servera arbetar för att villkoren för fabriksarbetare i Asien ska bli bättre, dels genom krav i företagets uppförandekod som är en del av affärsavtalet med en leverantör, dels genom utbildningsinsatser där samarbetet med QuizRR är en viktig del.

Under hösten 2018 har nya utbildningsinsatser för Kina respektive Thailand presenterats.

Kina

QuizRR startar en ny typ av utbildning för kinesiska fabriksarbetare med syfte att stärka de anställdas möjlighet att göra sina röster hörda. Detta gör QuizRR tillsammans med Axfoundation. Martin & Servera, liksom Åhléns, Kicks, Filippa K och Axfood deltar i projektet som drivs på dessa företags leverantörsfabriker.

Det handlar om en blandning mellan QuizRRs digitala lösning och klassrumsträning som kallas QuizRR WE (Worker Engagement) och är utvecklad för att förbättrad dialog mellan anställda och chefer på fabriken. Läs mer här.

”Målet med klassrumsträning är att öka medvetenheten om anställdas involvering och engagemang, nerifrån och upp i stället för uppifrån och ner. Jag tror att det perspektivet kan ha många positiva effekter”, säger May Zheng, Sustainability Specialist på Martin & Servera Co. Ltd Shanghai Rep Office i Kina.

Thailand

QuizRRs digitala utbildning lanseras i Thailand. Utbildningen är framtagen för att lyfta etiska frågor vid rekrytering av migrantarbetare och förbättra arbetsvillkor vid fabriker i Thailand. Detta är ett gemensamt nordiskt initiativ där Martin & Servera ingår som ett av flera handelsföretag i livsmedelsindustrin. Läs mer här


Det digitala träningsprogrammet är ett modernt, interaktivt och inspirerande sätt att utbilda om arbetares rättigheter och skyldigheter. Utbildningen är en mix av filmat material i kombination uppföljningsfrågor via internet. Den består av tre moduler:

  1. Anställningsregler, rekrytering och insamling av personliga dokument
  2. Arbetsvillkor – löner, förmåner, arbetstider och övertid
  3. Arbetsplatsdialog – arbetstagarrepresentation, hantering av klagomål
Utbildningen testas under perioden december 2018 – juli 2019 i tio utvalda fabriker i den thailändska livsmedelsindustrin.
Publicerad2018-12-03

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.