Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Så jobbar vi på Martin & Servera med att hantera bristsituationer och leveransproblem

Världshandeln har på olika sätt påverkats av coronapandemin, med förseningar och bristsituationer i leveranser som följd. Här är en kort sammanfattad bakgrund och information om hur vi på Martin & Servera jobbar i en utmanande situation för både oss och våra kunder.

Coronapandemin påverkar världshandeln, sedan den bröt ut i början av 2020. Påverkan som brister, leveransproblem och prishöjningar sker direkt eller indirekt på flera varuslag. Pandemin påverkar frakt och råvarupriser i den globala handeln. Detta – i kombination med lättnader i restriktioner och en stark återhämtning på restaurangmarknaden i Sverige skapar stora utmaningar. För er kunder märks detta mest i att vi ibland saknar just den vara du brukar handla. Det märks också på att vi drabbats av flera större leveransförseningar under sommaren.

Martin & Serveras styrka är vår funktionalitet och service men vi vill via denna information göra dig som kund uppmärksam på att vi kommer ha fortsatta utmaningar även under hösten.

Världshandeln påverkas av pandemin

Coronapandemin påverkar världshandeln, sedan den bröt ut i början av förra året. Många olika produktslag är påverkade, särskilt inom området restaurangutrustning och non food. Vi ser också prishöjningar som en konsekvens av att råvarukostnader för tillverkning av emballage påverkas. På flera ställen, inte minst i containertrafiken mellan Asien och Europa, råder det brist på transportkapacitet. Det i sin tur driver upp priserna på frakt och påverkar varutillgängligheten. Situationen är utmanande eftersom många leverantörer har varor och förpackningsmaterial som kommer från olika delar runt om i världen.

Situationen ger påverkan både på enskilda varor och på förpackningsmaterial som behövs för att paketera varan i produktion som sker i Sverige.

Vi bedömer att läget kommer att pågå året ut och jobbar intensivt med att detta ska påverka dig som kund så lite som möjligt.

Varför blir det förseningar i leveranserna?

En mycket stark återhämtning på restaurangmarknaden i Sverige skapar utmaningar, vilket på sina håll har lett till förseningar.

När efterfrågan ökar så snabbt uppstår en kedjereaktion. Snabba volymökningar i kombination med koncentration av leveranser till tisdagar och fredagar skapar problem i hela logistikkedjan: varumottagning, infackning på lagren, plock av varor, utleveranser, extra tryck på kundtjänst.

Vi påverkas också av att producenter får svårt att hinna med, vilket kan leda till brist på tillgång till produkter men även flaskhalsar på lagren. Om leverantörer är sena med varor till våra lager behöver arbetet koncentreras till varumottagningen, vilket i sin tur leder till att det ordinarie varuplocket på lagren försenas.

Till allt detta kommer också att det är brist på rullburar och SRS-backar och generell personalbrist, exempelvis på chaufförssidan, vilket ytterligare riskerar att försvåra eller försena leveranser.

Vad gör vi på Martin & Servera?

Vi på Martin & Servera jobbar med att bibehålla vår höga servicegrad. Detta sker på flera sätt.

  • Vi jobbar hårt med att säkerställa att vi har chaufförer och transporter för att leveranserna ska komma till dig varje dag. Vi har en stark intern dialog så att transportansvariga, kundtjänst och säljare vet hur transportläget är varje dag och varje timme så att vi kan vara tydliga mot dig som kund om du har frågor. Du kan följa leveransläget här.
  • Vi flyttar om lagervolymer mellan våra lager och nyanställer extrapersonal i högsta möjliga tempo för att ännu mer kunna jämna ut arbetet på lagren och säkerställa vår funktionalitet. Under senhösten inviger vi vårt nybyggda lager i Norrköping, som med stor buffertkapacitet och stora ytor ger utökade möjligheter att hantera större volymer.
  • Tillgängligheten på varor är i år extra utmanande med många faktorer att beakta. Vi ökar upp lagernivåer och våra prognoser men det kan hända att vi träffar fel. Vi säkerställer att det alltid finns alternativ för dig som kund att välja om det skulle uppstå brist för just den vara du brukar handla. Prata med din säljare om du behöver hjälp att hitta bra alternativ.
  • Tillsammans med våra leverantörer och producenter säkerställer vi att vi får in de varor vi beställt till våra lager. Inom vissa områden är det dock en stor ökning på efterfrågan i takt med att flera länder öppnar upp och då kan det uppstå brist. Även sommarens extremväder på sina håll har skapat bristsituationer. Aktuell information finns alltid hos din säljare.

Vad kan du göra som kund för att underlätta?

  • Du kan lägga din order tidigt, med framförhållning, så långt det är möjligt
  • Var extra uppmärksam när du lägger order via e-handel eller inköpsportal/EDI så att du har koll på ledtiderna
  • Vi har alltid bra ersättningsvaror och vi är extra tacksamma om du kan tänka dig att prova en annan produkt i stället för den du brukar handla
  • Vi har stor brist på rullburar och SRS-backar - läs mer om hur du kan hjälpa till här.
Publicerad2021-10-14

Läs mer om leveranser

Nyhet

Information om kommande prishöjningar

Aldrig tidigare har vi på Martin & Servera sett ett så stort antal råvaruprisökningar från våra leverantörer och producenter som inför denna prissättningsperiod. Och det berör inte bara oss och våra kunder – prishöjningarna påverkar hela branschen.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.