Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Martin & Servera-gruppen tecknar avtal om Sveriges största solcellspark

Vi inom Martin & Servera-gruppen arbetar sedan länge för att minimera bolagens negativa klimatpåverkan. Nu tas ett stort steg på vägen mot en hållbar verksamhet när koncernen tecknar avtal om Sveriges största solcellspark.

"Martin & Servera väljer att satsa på solenergi i södra Sverige för att det ger ökad produktion av förnybar el i den del av landet där också den största elförbrukningen sker. Solkraft har på kort tid blivit väsentligt mer konkurrenskraftigt och bidrar också till en bättre energimix givet att det mest är vind i norra Sverige som byggs idag", säger Liv Forhaug, koncernchef Martin & Servera-gruppen.

Satsningen görs i samarbete med Alight och Infranode. Alight är ledande inom Power Purchase Agreements (PPA) för solenergi i Norden och bygger och driver solcellsparker och takbaserade solcellsanläggningar. Infranode, som finansierar solcellsparken, är en svensk infrastrukturfond med stort fokus på hållbarhet.

Koncernen har tecknat avtal för att köpa ca 19 GWh solel per år i 15 år. Det motsvarar den årliga hushållselen i 3800 normalstora villor. Martin & Servera går med den här satsningen från att endast köpa grön el som redan produceras till att tillföra ny förnybar elproduktion i en egen solcellspark belägen utanför Skurup i Skåne.

"Att Martin & Servera tecknar ett långsiktigt fastprisavtal gör det möjligt för oss att bygga anläggningen utanför Skurup. Det här blir den största solcellsparken i Sverige när den tas i drift", säger Harald Överholm, vd på Alight.
Martin & Servera, som är Sveriges ledande restauranggrossist, har under många år arbetat för att reducera verksamhetens klimatpåverkan. Ett av de långsiktiga hållbarhetsmålen är att verksamheten år 2030 ska vara klimatneutral. När Martin & Servera Logistiks nya lager i Norrköping står klart hösten 2021 är företagets samtliga lagerfastigheter moderna och klimatsmarta. Det finns idag egna solcellsanläggningar på två av dessa lager – Umeå och Enköping.

"På längre sikt ser vi ett behov av en ökad elektrifiering av fordonsflottan för att kunna minimera vår dieselanvändning. Omställningen inom transportsektorn kommer att kräva mer förnybar elproduktion och med denna satsning kan vi bidra till just detta", säger Liv Forhaug.

Solcellsparken i Skurup kommer börja producera el under våren 2022 och kommer att stå för 40 procent av Martin & Serveras elförbrukning i Sverige, eller ca 19 GWh årligen.

"Det här är ett långsiktigt avtal och samarbete med Alight. För Martin & Servera är det ett stort steg mot målsättningen om en hållbar verksamhet. Vi hoppas också att det kan inspirera fler företag till liknande satsningar", säger Liv Forhaug.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.
Publicerad2020-12-18

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.