Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Svinpest i Kina gör fläskkött dyrare

Kina har ett ökat behov av att importera fläskkött som under 2019 drivit prisnivån uppåt. I vissa länder i Europa har priserna ökat med mer än 50 %. Sverige har en relativt låg självförsörjningsgrad. Det betyder att Sverige är beroende av importerat fläskkött – med Danmark och Tyskland som största producenterna. De exporterar även till Kina, vilket driver upp prisbilden radikalt.
Under slutet av sommaren 2018 rapporterades första fallet av svinpest (ASF*) i Kina, och antalet fall ökade kraftigt under våren 2019. Spridningen av svinpest har fortsatt och rapporterade fall finns i flera asiatiska länder och nu även i Europa.

Kinas grisproducenter har drabbats hårt och deras produktion har minskat markant. Kina står för ca 50 % av världens produktion av fläsk och det rapporteras att nästan hälften av deras bestånd har försvunnit.

Den låga självförsörjningsgraden i Sverige tillsammans med högre priser i Europa gör att efterfrågan och priset på svenskt fläskkött också ökar.

Följden blir att:
  • Producenter och leverantörer tvingas köpa fläsk till högre priser
  • Efterfrågan är större än tillgången, både för svenskt och importerat fläsk
  • Marknaden är osäker och inga långa kontrakt skrivs, vilket betyder att priser förändras varje månad
  • Producenternas behov av prishöjningar är extraordinära och sker därför utanför ordinarie prisändringsperioder
Detta gäller för alla fläskdetaljer.

I och med ökade prisnivåer för fläsk söker många kunder andra proteiner för att ersätta fläskköttet – det kan vara nötkött, kalkon eller annat, så priserna ökar även för andra köttprodukter än fläsk.

Vad är ASF?

ASF står för Afrikansk svinpest – African Swine Fever. Det är ett mycket smittsamt virus som drabbar enbart grisar och vildsvin. ASF är helt ofarligt för människor.
  • Det finns inga vaccin eller botemedel
  • Smittan sprids genom kontaminering mellan djuren
  • Symptom är bland annat hög feber och inre blödningar
Publicerad2019-12-16

Läs mer

Nyhet

Ny burgare räddar kött från värphöns

Kronfågel har, i samarbete med Martin & Servera, tagit fram en ny, ekologisk hönsfärsburgare. Idén föddes i ett tv-program i höstas och har sedan utvecklats med syftet att rädda det värphönskött som ofta går till djurfoder eller inte används alls.
Hållbarhet

Ursprung Sverige

Efterfrågan på svenskproducerade livsmedel ökar ständigt, både från våra kunder såväl som deras gäster. För att underlätta för er att hitta produkter med svenskt ursprung, så använder vi ursprungsmärkningen Från Sverige.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.