Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Martin & Servera presenterar webbutbildning om ekologiska livsmedel på uppdrag av Jordbruksverket

Hösten 2018 annonserade Jordbruksverket att Martin & Servera, som enda aktör från näringslivet, beviljats pengar för att ta fram en e-learning om ekologiska livsmedel för offentlig sektor. Utbildningen som producerats av Martin & Serveras utbildningsverksamhet, GastroMerit, är nu klar.
Jordbruksverket beviljade pengar för flera projekt i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Det är en del i handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin. Vår webbutbildning är ett av dessa projektuppdrag. 

Webbutbildningen finns nu tillgänglig här.

Vi vill vara en god kraft i samhället, bland annat genom att öka kunskapen om ekologiska livsmedel och driva engagemang i hållbarhetsfrågor. 

"Det finns en stark och uttalad ambition vad gäller ekologiskt i vårt företag. Vi har satt ett mål för andelen ekologiskt och miljömärkt av total försäljning till offentlig sektor på 40 % till år 2020. Den här utbildningen är en del i arbetet för att nå det målet. Hittills i år är utfallet drygt 34 %", berättar AnnaLena Norrman, hållbarhetsdirektör på Martin & Servera.

Utbildningen kostar endast 500 kr (för 1-20 användare). Det tar ungefär 45 minuter att gå igenom hela utbildningen, men användaren kan också välja att dela upp den på flera tillfällen.

För att de mål regeringen satt för ökad ekologisk produktion och konsumtion ska uppnås behövs ökad kunskap om ekologiska livsmedel. Vad är egentligen ekologiskt? Vilka krav ställs för att ett livsmedel ska få kallas ekologiskt? Vad krävs av en ekologisk lantbrukare? Hur får man ekonomi i inköpen av ekologiskt? Och vad är fördelarna med att välja ekologiskt? 

"Det är områden som utbildningen går igenom. Det här är ett bra och användbart verktyg för de offentliga måltidsverksamheter som vill höja kompetensen om ekologiska livsmedel", säger Rosita Wilsson, chef GastroMerit.

Utbildningen är bred och passar alla som vill lära sig mer om ekologiska livsmedel. Även politiker och tjänstemän som på olika sätt arbetar med livsmedelsfrågor kan dra nytta avden.

Den är tillgänglig via webb, vilket gör utbildningen kostnadseffektiv. Här tillkommer inga kostnader för resa och hotell. Dessutom kan deltagarna välja tidpunkt för när de ska gå igenom utbildningen.

Läs mer och boka

GastroMerit

Webbutbildning - Ekologiska livsmedel

Vill du få en ökad kunskap om ekologiska livsmedel? Här besvaras frågor som hur man får ekonomi i inköpen och vilka fördelarna med eko är. 

Läs mer

Hållbarhet

Eko och miljömärkt

Framtidens meny är producerad med omsorg om djur, natur och miljö. Det är vår fasta övertygelse. Och utifrån det tar vi konkreta beslut varje dag. Ett sådant beslut är att se till att det ekologiska och miljömärkta sortimentet ständigt utvecklas.
GastroMerit

Om GastroMerit

Utbildning utvecklar din verksamhet. Med välutbildade och kompetenta medarbetare förbättrar du din konkurrenssituation, ökar din lönsamhet och skapar en bra företagskultur. Investeringar som lönar sig på lång sikt.
Publicerad2019-06-03

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.