Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Vår eko-försäljning upp femton procent under 2017

Jämfört med 2016 ökade vår försäljning av ekologiska och miljömärkta produkter med hela 15 procent under 2017. Andelen för privat marknad nådde 11 procent och för offentlig marknad 30,4 procent.

Vi prioriterar en ökad försäljning av ekologiska och miljömärkta varor för att minska den negativa miljöpåverkan som livsmedelsproduktion för med sig. I siffrorna nedan är produkter som är tredjepartscertifierade av KRAV, EU-ekologiskt, Svanen, Bra Miljöval, MSC och ASC samt EU-blomman inkluderade.

Vi har satt långsiktiga mål för hur stor andel av kundernas totala inköp som ska vara ekologiskt och miljömärkt år 2020. För kunder i offentlig verksamhet ska andelen då vara 40 procent och för kunder på den privata marknaden 15 procent.

Delmålen för kommande år är satta till 13 procent för privat marknad och 35 procent för den offentliga marknaden.

En sammanställning av utvecklingen under året ser ut så här:

Kundkategori

Andel 2016

Andel 2017

Delmål 2018

Mål 2020

Restaurangmarknad

9,8 %

11,0 %

13 %

15 %

Offentlig marknad

28,3 %

30,4 %

35 %

40 %

”Som leverantör till restauranger i hela landet vill vi göra det enkelt för våra kunder att göra medvetna och hållbara val. Det är positivt att försäljningsutvecklingen på ekologiskt och miljömärkt fortsätter att öka”, säger Irene Waldemarson, vd Martin & Servera Sverige.
Publicerad2018-01-18

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.