Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Vi räddade över 200 ton varor under 2019

Under året intensifierade vi arbetet med att minska matsvinnet. Digitala lösningar som förenklar för kunderna, daglig uppföljningi lagerverksamheten och donationer till välgörenhetsorganisationer ligger bakom ett framgångsrikt resultat.
Som marknadsledande aktör inom livsmedels- och restaurangbranschen kan vi göra skillnad i matsvinnsfrågan.

”På två år har vi sänkt det totala svinnet, räknat i kronor, med över 30 % i logistik-verksamheten. Vi är glada och stolta över att göra ett riktigt bra år igen. Framgången är att vi varje dag följer upp och har en dialog om hur varje lager står mot decentrala målen”, berättar Robinson Paz, driftschef på Martin & Servera Logistik.

Trots tydliga processer uppstår svinn ändå i verksamheten. Därför donerar vi varor som annars hade slängts.Under 2019 skänktes 47 ton mat och dryck till olika välgörenhetsorganisationer.

”Utfallet på svinnet går åt rätt håll. I arbetet med att, tillsammans med kunderna, rädda mat har smarta digitala verktyg har varit grunden. I våras startade vi ett samarbete med Karma-appen och lanserade även utförsäljning direkt i vår egen e-handel. Där har våra kunder sammanlagt räddat 165 ton varor”, berättar Ellinor Löfström, ekonomichef på Martin & Servera Restauranghandel.

Att minska svinnet är fortsatt prioriterat hos oss. Ett av de viktiga långsiktiga hållbarhetsmålen i företaget är att halvera svinnet till 2025 (i kg, basår 2018).
Publicerad2020-02-03

Läs mer

Nyhet

Tillsammans ska vi minska matsvinnet

Chalmers Industriteknik startar nu projektet Resvinn. Här ska Martin & Servera tillsammans med 42 andra företag och organisationer utveckla effektiva redistributionssystem för att minska matsvinnet i Sverige.
Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2022 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.