Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
GastroMerit

Endagskurs – Grundkurs i livsmedelshantering och hygien

Kursinformation

Längd: En heldag

Pris: 2750 kr exkl. moms
Boka

Malmö   24/9 2018
    31/10 2018
    18/2 2019
    6/5 2019
    9/9 2019
    4/11 2019
     
Stockholm   11/6 2018
    27/8 2018
    17/9 2018
    8/10 2018
    29/10 2018
    19/11 2018
    12/12 2018
    14/1 2019
    4/2 2019
    25/2 2019
    18/3 2019
    8/4 2019
    24/4 2019
    13/5 2019
    3/6 2019
    26/8 2019
    16/9 2019
    7/10 2019
    28/10 2019
    18/11 2019
    9/12 2019
     
Göteborg   6/9 2018
    29/10 2018
    4/12 2018
    11/2 2019
    1/4 2019
    23/9 2019
    21/10 2019
    25/11 2019
     
Helsingborg   8/10 2018
    25/3 2019
    14/10 2019
     
GastroMerit

Onlineutbildning – Baskurs i livsmedelshygien

En webbutbildningen som ger inblick och förståelse för livsmedelshygien och de krav som ställs i ett kök.
Få motivation och inspiration att arbeta förebyggande, för att undvika kostsamma misstag och undvika farorna som finns i livsmedelshanteringen.

I den här kursen lär du dig vilka hygieniska risker som finns vid hantering av livsmedel. Vi går igenom smittämnen, smittkällor, matförgiftning, allergener och andra hälsofaror. Du får insikt i vissa kritiska steg vid livsmedelshantering och vad egenkontroll innebär.

Målet är att du, förutom kunskapen, även ska få inspiration och motivation att använda det du lärt dig under kursen i din vardagliga verksamhet. Kursinnehållet är upplagt utifrån Livsmedelsverkets krav och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer.

Kursen vänder sig till dig som hanterar livsmedel i någon form och vill få fördjupade kunskaper i livsmedelssäkerhet. Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

  • Hygieniska risker
  • Smittämnen, matförgiftning, allergener och andra hälsofaror
  • Egenkontroll
  • Förebyggande insatser

Kursledare

GastroMerits föreläsare är specialister från företaget Nomor, som arbetar med matsäkerhet och skadedjurskontroll. Föreläsarna har stor kunskap och lång erfarenhet av utbildningar och av hur det fungerar ute i verksamheterna. De delar med sig av historier och exempel ur vardagen och anpassar utbildningarna efter deltagarnas behov. Samtliga föreläsare har erforderlig utbildning inom livsmedelshygien, egenkontroll och HACCP samt praktisk erfarenhet inom livsmedelsbranschen.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.