Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Webbutbildning - Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
GastroMerit

Webbutbildning - Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Logga in innan du trycker på boka för att betala med faktura.

Kursinformation

Något gick fel när kurserna hämtades.
Denna webbutbildning tar ca 2 timmar att genomföra, du kan närsomhelst pausa utbildningen och fortsätta vid senare tillfälle. 

Kursen är giltig i 60 dagar från köp.

Köp fler – få mer

10-19 utbildningar:
5% rabatt

20-49 utbildningar:
10% rabatt

50-99 utbildningar:
20% rabatt

Från 100 utbildningar:
30% rabatt

Går ej att kombinera med övriga kampanjer.

Kontakta oss på Gastromerit så hjälper vi dig:
gastromerit@martinservera.se

GastroMerit

Ledarskapsutbildningar

Om du vill utvecklas som ledare har vi många olika ledarskapsutbildningar att erbjuda. 
Vilken passar dig bäst just nu?

Kursen ger dig kunskaper om hur du kan arbeta med den fysiska arbetsmiljön och hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. Vi tar också upp kränkande särbehandling, hot, våldsrisker och hur du kan arbeta förebyggande.
Arbetsmiljön är viktig! Alla ska kunna trivas och må bra på jobbet – och ingen ska behöva riskera att drabbas av olyckor eller ohälsa.

Den här utbildningen handlar om arbetsmiljö – för dig som jobbar på restaurang eller i storkök. Om du är arbetsgivare eller chef är arbetet med arbetsmiljön en viktig del av ditt ansvar. Och du som är medarbetare har också en skyldighet att vara delaktig i arbetet med att skapa en bra arbetsmiljö.

Arbetsmiljöarbetet ska enligt lag bedrivas på ett systematiskt sätt. Det betyder att arbetsgivaren i samverkan med medarbetarna regelbundet ska undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp brister i arbetsmiljön.

När du har gått igenom den här utbildningen kan du känna dig trygg med att du har de grundkunskaper som behövs för att börja arbeta med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt.

Kursinnehåll

  • Arbetsmiljö – här får du en introduktion till vad arbetsmiljö är och varför arbetsmiljöarbetet är så viktigt.
  • Lagar och förordningar – här får du veta mer om vilka lagar och förordningar som du måste känna till och följa.
  • Ansvar och uppgiftsfördelning – här får du veta mer om vem som har ansvaret för arbetsmiljön och hur uppgifter i arbetsmiljöarbetet är fördelade.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – i det här avsnittet kommer du att få veta hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i vardagen, som en naturlig del av verksamheten.
  • Roller och samverkan – i det här avsnittet får du veta mer om hur chefer, skyddsombud och medarbetare ska samverka i arbetsmiljöarbetet.
  • Riskobservationer, tillbud och olyckor – här får du veta mer om hur risker i arbetsmiljön ska upptäckas, rapporteras och utredas.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö – i det här avsnittet kommer vi att titta närmare på den del av arbetsmiljön som handlar om hur arbetet är organiserat, och hur vi bemöter varandra på arbetsplatsen.

Hur går det till?

Räkna med att det kommer att ta ungefär två timmar att gå igenom hela utbildningen.
Du behöver inte gå igenom hela utbildningen vid ett och samma tillfälle. Du kan när som helst avbryta och komma tillbaka till där du var sist.

Detta krävs för att få ett kursintyg

I slutet av utbildningen kommer ett kunskapsprov.

För att bli registrerad som godkänd och därmed få ett kursintyg, behöver du svara rätt på samtliga frågor i provet.

Se alla webbutbildningar

GastroMerit

Webbutbildningar för dig i restaurangbranchen

Hos GastroMerit kan du utbilda dig via webbutbildningar inom hygien, serveringstillstånd och ansvarsfull alkoholhantering. Bokad webbutbildning genomför du när det passar dig och din verksamhet bäst.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.