Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Matsvinn - Det här gör vi

Inspiration

Matsvinn, en livsviktig fråga

Varje svensk slänger i genomsnitt 54 kilo mat om året. Konsumenter är ändå inte värst – ännu mer går till spillo hos butiker, bönder och restauranger. Varje år slängs så mycket som 120 000 ton mat i svenska restauranger och storkök. Matsvinn är ett ämne som nu mer än någonsin är högaktuellt.
Inspiration

Fula frukters framtid är förträfflig

Fullt ätbar frukt och grönt, som tyvärr ratats för sitt utseende, får nytt liv tack vare trenden att det inte bara är utsidan som räknas.
Det sägs att ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om ful frukt, livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en ständigt aktuell och viktig fråga. Lika viktig för oss inom Martin & Servera som för våra kunder inom restaurang och storkök. Därför arbetar vi aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur de ska göra för att minska svinnet.

Att minska svinnet i hela livsmedelskedjan är viktigt ur både en miljömässig och ekonomisk synvinkel. När svinnet minskar, så minskar även den negativa miljöpåverkan eftersom det inte produceras varor som aldrig förbrukas. Och när vi tar vara på så mycket som möjligt av produkterna sparar vi pengar.

Vårt mål: halverat svinn till 2025

Martin & Servera Restauranghandel driver, tillsammans med Martin & Servera Logistik, ett gemensamt arbete för att hitta lösningar och arbetssätt som kan minska svinnet i verksamheten. Ett av våra långsiktiga hållbarhetsmål är att vi ska halvera svinnet i vår egen verksamhet senast år 2025 (basår för mätning 2018).

Vi arbetar brett med att minska svinnet

Genom bra avtal med våra leverantörer, klokt sortimentsbyggande, optimal varuförsörjning (rätt varor, i rätt mängd, vid rätt tidpunkt), god kontroll av varor vid varumottagning, varsam hantering av varor på lager och i transport, datuminventering av varor i lager, aktiv utförsäljning och donationer jobbar vi för att bidra med vår del.

Det finns en branschöverenskommelse för aktörer inom offentlig upphandling. Den har tagits fram på initiativ av Kost och Näring och syftet är att etablera praxis på centrala områden inom livsmedelsupphandlingen och skapa förutsättningar för goda affärer. Vi ingår i den fokusgrupp som arbetar med uppdateringar av branschöverenskommelsen. I överenskommelsen finns bland annat en ”hållbarhetstrappa” vars syfte är att minska svinnet genom livsmedelskedjan. Läs mer här.

Inom ramen för vår utbildningsverksamhet, GastroMerit, arrangeras regelbundet utbildningar med hållbarhetstema. Där berörs naturligtvis matsvinnsfrågan.

Alla våra kunder kan vara med och rädda mat

Alla våra kunder kan vara med och rädda mat via vår utförsäljningslista i e-handeln. Kunder inom exempelvis regioner, kommuner och större rikstäckande kedjor använder sig ofta av en egen digital inköpsportal. De kan i stället gå in på sajten Räddamat.se och där handla från samma lista. Läs mer om Rädda mat.

Vi har också ett samarbete med Karma, där våra kunder kan ladda ner Karma-appen och göra bra klipp. Läs mer om vårt samarbete med Karma.

Under 2020 räddade kunderna 661 ton matvaror från att bli matsvinn.

Vi donerar varor som annars skulle slängas

Alla våra lager har samarbeten med organisationer som arbetar med behövande. Räddningsmissionen i Göteborg, Hela människan i Norrköping, Stadsmissionen i Stockholm, Stadsmissionen i Uppsala och Stadsmissionen i Västerås tar emot varor från lagren i Halmstad, Norrköping och Enköping. Stadsmissionen i Umeå heter organisationen som hämtar donerade livsmedel från lagret i Umeå.

Det känns bra att vi kan donera varor med kort datum, varor från förpackningar som brutits eller skadats eller varor som av andra anledningar inte kan säljas. Under 2020 donerade vi 81 ton varor till dessa organisationer.

Läs mer

Nyhet

Sälj mer via Karma

Arbetet mot minskat matsvinn i livsmedelskedjan fortsätter och nu kan du som kund till oss på Martin & Servera rädda färskvaror med kort datum från alla våra lager via Karma-appen.
Hållbarhet

Råd från Livsmedelsverket

Här hittar du information från Livsmedelsverket om varor som passerat bäst-före-datum och du får konkreta råd för minskat matsvinn i storkök.
Hållbarhet

Rädda Mat

Som kund till Martin & Servera har du möjligheten att rädda mat - och andra produkter - från att bli svinn. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.
Hållbarhet

Samarbete för minskat svinn

Samarbete för minskat matsvinn är en överenskommelse där aktörer i livsmedelskedjan samarbetar för att identifiera var livsmedelsavfall och matförluster uppstår och var orsaken finns.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.