Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Vi fortsätter satsa på eko

Under 2019 har vi satsat för att öka försäljningen av ekologiska och miljömärkta varor. Trots en avmattning i konjunkturen fortsatte andelen ekologiskt/miljömärkt att öka, om än i lägre takt än tidigare. Andelen 2019 var på den offentliga marknaden 33,3 procent, och på den privata restaurangmarknaden 11,3 procent.

”2019 var ett aktivt eko-år för oss. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara val. Därför är våra mål för att öka försäljningen av ekologiska och miljömärkta produkter mycket viktiga”, berättar Kristina Ossmark, marknadsdirektör på Martin & Servera.

Martin & Serveras eko-aktiviteter 2019

  1. Lansering webbutbildning för offentlig sektor om ekologiska livsmedel, läs mer här
  2. Medverkan i kampanjen för ekologiskt – Eko-september
  3. Egen hållbarhetstävling på tema Öka Eko, läs mer här
  4. 331 nya ekologiska artiklar in i sortimentet
  5. I samarbete med Kronfågel lansering av ekologisk hönsfärsburgare för att ta till vara på köttet från värphöns
  6. Kundevent på tema ekologiska drycker
  7. Ekologiska produkter på kampanj

Utvecklingen 2019

Kundkategori

Andel 2019

Andel 2018

Mål 2019

Restaurangmarknad

11,3 procent

11,2 procent

13,5 procent

Offentlig marknad

33,3 procent

32,2 procent

35 procent


Vikande kommunpolitiskt engagemang för eko

Vi pratar dagligen med kunder i kommuner och landsting. Just nu pågår diskussioner om att minska ambitionsnivån vad gäller inköp av ekologiska livsmedel på flera ställen i landet.

”Målet om 60 % ekologisk konsumtion och 30 % ekologisk jordbruksmark till 2030 finns definierat i Livsmedelsstrategin. Det blir ett problem om många kommuner börjar backa från det målet”, säger Stefan Calrell, försäljningsdirektör offentlig marknad på Martin & Servera Restauranghandel.

Dessa volymer är viktiga för hela den ekologiska livsmedelskedjan – från lantbrukare via varumärkesleverantörer till grossister. Om försäljningen av ekologiskt minskar kraftigt blir det svårt både att satsa i jordbruket, men också att behålla sortimentsbredden hos leverantörer och grossister. Det betyder i sin tur att försäljningen riskerar att minska ännu mer.

”Problemet är att det kan gå väldigt snabbt. När vi pratar offentlig upphandling så kan det försvinna stora volymer över en natt när en ny avtalsperiod går igång”, fortsätter Stefan.  

Nya långsiktiga hållbarhetsmål

Vi beslutade nyligen om flera långsiktiga hållbarhetsmål, bland annat höjdes ambitionsnivån för ekologiskt och miljömärkt sortiment – 2025 ska försäljningen till offentlig marknad bestå av minst 50 % ekologiska eller miljömärkta produkter.

"Vi vill öka försäljningen av hållbara produkter för att minska den negativa miljöpåverkan som produktionen av livsmedel för med sig", säger Kristina Ossmark.

Kristina Ossmark medverkar vid den Ekologiska branschdagen den 30 januari 2020.

Publicerad2020-01-30

Läs mer

Hållbarhet

Eko och miljömärkt

Framtidens meny är producerad med omsorg om djur, natur och miljö. Det är vår fasta övertygelse. Och utifrån det tar vi konkreta beslut varje dag. Ett sådant beslut är att se till att det ekologiska och miljömärkta sortimentet ständigt utvecklas.
Kunskap

Framtidens mat är ekologisk

Framtidens meny är producerad med omsorg om djur, natur och miljö. Det är vår fasta övertygelse. Och utifrån det tar vi konkreta beslut varje dag. Ett sådant beslut är att se till att det ekologiska och miljömärkta sortimentet ständigt utvecklas.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.