Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Människorna

Människorna
Vi vill att alla medarbetare ska känna sig inkluderade oavsett bakgrund. Genom våra olikheter i bakgrund, kunskap och erfarenheter skapar vi utveckling och ett bättre arbetsklimat. Tillhörighet på arbetsplatsen gör att medarbetare utvecklas, presterar bättre, trivs och blir mer engagerade.

Varför är mångfald och inkludering så viktigt? 

 
Olikheter bland våra medarbetare gör att vi kan relatera till olika kunders behov bättre och att fler känner sig hemma hos oss. När vi blir attraktiva för fler blir det också lättare för oss att hitta de mest kompetenta medarbetarna. Mångfald bland medarbetarna gör att de både tänker och utför arbetsuppgifter på olika och nya sätt. Det leder till nya lösningar, bättre utveckling, beslutsfattande och därmed bättre verksamhet. 
 
Under 2022 såg vi en positiv utveckling vad gäller mångfaldsmålen – de kvinnliga ledarna har blivit fler och vi har ökat andelen medarbetare och ledare med utländsk bakgrund. 
 

Medarbetare och arbetsmiljö 

 
Alla nya medarbetare får en digital introduktionsutbildning som ger en tydlig bild av Martin & Servera-gruppen – vilka vi är, vad vi står för och vad vi gör. På så sätt kan alla känna sig trygga från start och snabbt vara redo för fortsatt introduktion på arbetsplatsen. 
 
Vi gör 6 gånger per år en medarbetarundersökning, Teambarometern, som distribueras till alla medarbetare inom Martin & Servera-gruppen. På så sätt följer vi upp hur arbetsgrupper fungerar. Undersökningen ger bra underlag för dialog om förbättringsåtgärder i arbetsmiljön. 
 
Vi har en webbutbildning i antikorruption som är obligatorisk för alla chefer och medarbetare i riskroller. Det finns också en visselblåsartjänst som är öppen för alla – internt och externt. 
 

Mångfald  

 
För att driva mångfaldsarbetet framåt har Martin & Servera-gruppen satt upp tydliga mål; dels att få en jämn könsfördelning – både bland chefer och medarbetare, dels att fler personer med utländsk bakgrund ska vara chefer. 

Utfall 2022

  • Andelen kvinnliga medarbetare: 32,3 procent 
  • Andelen kvinnor i ledande position: 34,2 procent 
  • Andelen chefer med internationell bakgrund: 17,1 procent
 

Inkluderande ledarskap 

 
Vår ledarprofil har ett starkt fokus på inkluderande ledarskap och förmåga att kunna leda arbetsgrupper med mångfald. Läs intervjun med lagerchef Anna Hammargren.
 

Lärande i vardagen 

 
Arbete är lärande och lärande är arbete. Martin & Serveras medarbetare har tillgång till en mängd olika utvecklingsaktiviteter – tips om lärande i vardagen, utbildningskatalog med drygt 30 utbildningar, ledarskapsprogram mm.

Läs mer

Hållbarhet

Människor och värderingar

I Martin & Servera-koncernen jobbar omkring 3 300 medarbetare. Anställda som trivs, utvecklas, mår bra och känner sig trygga - det utgör grunden för vår framgång. Mångfald berikar vårt företag och samarbetet med kunder och leverantörer.
Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2022 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.